Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Dames en heren, in al uw titels en hoedanigheden,
Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Beste vrienden,

Eerst en vooral wil ik de organisatoren bedanken die me uitnodigden om deel te nemen aan dit mooie initiatief.

Als vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België en voorzitter van het Franstalige college van deze instelling, wil ik ook al mijn medesprekers groeten. Ik deel hun enthousiasme en acties die al onze medeburgers moeten toelaten zich door middel van de sport de geest van openheid, tolerantie en respect te kunnen ontwikkelen.

Als co-auteur en mede-ondertekenaar van de Panathlonverklaring inzake ethiek in de sport heeft het Executief van de Moslims van België via zijn verschillende communicatietools de besluiten verspreid van het eerste colloquium dat gehouden werd op 6 oktober 2016 in het halfrond van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel.

Deze bijeenkomst, waaraan het Executief verheugd kon deelnemen, vormde het startpunt voor ons werk en de verspreiding van de verklaring.

Vijf maanden later, op 31 maart 2017, waren wij ook aanwezig in de Senaat om er samen met de joodse en katholieke erediensten kleine maar belangrijke wijzigingen aan de inhoud aan te brengen.

Sindsdien staat de verklaring permanent op onze website, naast alle andere verklaringen waaraan het EMB heeft bijgedragen, zoals de Gemeenschappelijke verklaring van de federale regering, de erkende erediensten en de vrijzinnigheid, getekend op 20 april 2016. Zo bevestigen wij onze verbintenis om samen te werken zonder afbreuk te doen aan onze fundamentele waarden.

Wat feedback betreft, kunnen wij bevestigen dat de verklaring algemeen goed onthaald werd door de moslimgemeenschap. Alleen de volgende passage leidde tot vragen en ongerustheid.

“hij/zij aanvaardt om van zodra hij/zij de “sportruimte” betreedt, zonder uitzondering tijdens het beoefenen van zijn/haar sport alle sportregels in de meest uitgebreide zin na te leven, zonder op welke manier dan ook  zijn/haar filosofische overtuigingen op een ostentatieve en intolerante manier naar voor te schuiven “

Wij hebben de moslimgemeenschap gerustgesteld dat deze passage zich uitsluitend richt op mensen, een kleine minderheid trouwens, die door hun gedrag of hun kleding geen bijdrage leveren aan samen leven.

Wij zijn daarentegen van mening dat het dragen van een hoofddoek geen “ostentatieve en intolerante” uitdrukking is van een overtuiging.

Ik had dit trouwens ook al gezegd in de Senaat in 2017 op het ogenblik dat de verklaring haar definitieve vorm kreeg.

Het is vooral belangrijk dat jonge meisjes en vrouwen van het islamitisch geloof, en meer bepaald zij die een hoofddoek dragen, dezelfde toegang hebben tot sportactiviteiten als de mannen en hun sport ook in alle rust kunnen beoefenen. 

Deelname aan sportactiviteiten is lang een parcours met hindernissen geweest voor sommigen onder hen, meer om culturele dan godsdienstige redenen.

Daarom moeten we vandaag door middel van deze verklaring ervoor zorgen dat ze zin krijgen in en aangemoedigd worden om deel uit te maken van een sportgemeenschap en dat zij daarbij alle steun krijgen.

Sport is, net als het geloof, een drager van ontplooiing en emancipatie en draagt bij tot het vormen van ieders identiteit.

Sport zet de burgers immers aan tot zelfkennis, ontmoetingen en het ontdekken van nieuwe culturen en nog belangrijker tot het aanknopen van mooie vriendschappen.

Met andere woorden, sport verenigt de verschillende geloofsovertuigingen rond eenzelfde doel (dat moet gezegd worden).

Graag verwijs ik tijdens mijn tussenkomsten naar het belang van een nationale voetbalploeg te hebben die, ondanks de nederlaag tegen Zwitserland vorige zondag, zo vele talenten samenbrengt uit verschillende culturen, godsdiensten en overtuigingen, en die samen een magnifieke 3de plaats in de wacht sleepten op het vorige wereldkampioenschap.

En ook in andere sportdisciplines behalen de Belgen gelijkaardige resultaten, denken we maar aan atletiek, hockey en het vrouwenbasket in het bijzonder die de nationale en internationale waarnemers blijven imponeren.

Deze sportmannen en –vrouwen tonen ons de weg en als vertegenwoordiger van de islamitische eredienst delen wij met de andere erkende erediensten en de vrijzinnigheid de visie van een verenigd België, gefocust op één doel en dat is de beste resultaten behalen: in de sport en daarbuiten.

Ik dank u.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief