Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

13 september 2019

Uit de pers vernamen wij dat de regeringsonderhandelaars de mogelijkheid van halvering van de lesuren levensbeschouwelijke vakken in het secundair onderwijs overwegen.

De Erkende Instanties & Vereniging pleiten voor het behoud van twee lesuren levensbeschouwelijke vakken in het secundair onderwijs in alle onderwijsnetten. Dit in het belang van de persoonsontwikkeling van de jongeren en de toekomst van onze samenleving, die zo getekend is door diversiteit.

In de voorbije jaren heeft elk van ons sterk ingezet op vernieuwing van de leerplannen, op kwaliteitsbewaking en de interlevensbeschouwelijke dialoog. Wat deze laatste betreft, ontwikkelden wij daartoe onder meer de interlevensbeschouwelijke competenties, die door de Vlaamse overheid uitdrukkelijk worden ondersteund. Ook in de toekomst willen wij met elkaar, met de Vlaamse overheid en alle andere betrokken partijen in gesprek blijven.

Wij engageren ons ertoe kwaliteitsvol levensbeschouwelijk onderricht te blijven aanbieden aan al onze leerlingen. Daartoe hebben wij twee lesuren per week nodig.  

De Erkende Instanties & Vereniging zijn verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteitsbewaking van de levensbeschouwelijke vakken in alle onderwijsnetten op alle niveaus. Zij zijn aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die hen met dit doel erkend heeft.

Maurice van Stiphout, voorzitter van het structureel overleg van de Erkende Instanties & Vereniging van de levensbeschouwelijke vakken

Sylvain Peeters, voorzitter Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele zedenleer

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, voorzitter van de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst

Dominee Eric Corthauts, voorzitter van de Erkende Instantie Protestants-Evangelische godsdienst

Metropoliet Athenagoras Peckstadt, aartsbisschop en vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België, voorzitter van de Erkende Instantie Orthodoxe godsdienst

Wolf Ollech, voor de Erkende Instantie israëlitische godsdienst

Mehmet Üstün, voorzitter van de Erkende Instantie islamitische godsdienst

Kanunnik Jack McDonald, voorzitter Erkende Instantie anglicaanse godsdienst

Contactpersoon: Maurice van Stiphout, – 0493 068 968

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief