Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Brussel, 14 september 2022

Broeders en zusters,

Beste vertegenwoordigers van de moskeeën,

Salam ‘ alaykoum,

Na de wijzigingen van het oorspronkelijke vernieuwingsproject van het EMB zet het organisatiecomité zijn werkzaamheden onverminderd voort. Het nieuwe gewijzigde vernieuwingsproject wordt momenteel afgerond. Hieronder vindt u de agenda die het organisatiecomité heeft opgesteld en unaniem heeft aanvaard. Wij zullen ons uiterste best doen om ons daaraan te houden en dus onze instelling te vernieuwen op de vastgestelde en door iedereen aanvaarde data.

Het is van groot belang te constateren dat sinds mei 2022 bijna al onze gebedshuizen present zijn en actief bijdragen aan de vernieuwing van onze instelling.

Sinds mei 2022 bestaat het organisatiecomité uit vertegenwoordigers (en afgevaardigden) van het uitgebreide overlegcomité en uit vertegenwoordigers van de Federaties en de Unie van Moskeeën die niet rechtstreeks deel konden uitmaken van het overlegcomité. Onze prioriteit is om in volledige transparantie en met zoveel mogelijk steun samen te werken en onze acties voort te zetten in de eenheid en samenhang van de moslimgemeenschap in België.

Voorts herinneren wij eraan dat alle moskeeën die het toetredingscharter reeds hebben ondertekend als deelnemers worden beschouwd.

Moskeeën die nog niet hebben deelgenomen aan het vernieuwingsproces, kunnen zich aansluiten door het desbetreffende charter te ondertekenen, dat gedownload kan worden van de EMB-website embnet.be

Ook kunnen kandidaten zich inschrijven via de documenten op deze website. Wij moedigen zoveel mogelijk vrouwen aan zich verkiesbaar te stellen om zo een mix in onze toekomstige assemblees te waarborgen. Wij hopen ook dat een groot aantal deskundigen van alle profielen zich kandidaat zal stellen om de talrijke en steeds complexere uitdagingen waarmee onze vertegenwoordigende instantie in de toekomst zal worden geconfronteerd, aan te gaan.

Wij houden u voortdurend per e-mail op de hoogte van de voortgang van alle fasen in de aanloop naar de verkiezingen, die als volgt kunnen worden samengevat :

- September 2022 - oktober 2022 : aanpassing van het project en toekomstige IWR

- September 2022 - november 2022 : ondertekening van het charter ter deelname

  van moskeeën en ontvangst van kandidatuurstellingen

- December 2022 : voorbereiding van de verkiezingen

- 17-18.12.2022 : verkiezingen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brussel 1 juni 2022

Broeders en zusters,
Beste moskeeverantwoordelijken,

Salam ‘ alaykoum,

Zoals u weet, is het vernieuwingsproject ROIEB gebaseerd op een systeem van verplichte bijdragen door de deelnemende moskeeën om de financiële zekerheid en autonomie van het Executief van de Moslims in België (EMB) te garanderen.

Meer dan 100 moskeeën hebben zich dan ook bij het project aangesloten en hun bijdrage betaald. Wij danken hen hartelijk voor hun institutionele en financiële inzet. Uw bijdrage is van essentieel belang voor het EMB.

Na overleg met verschillende moskeeën heeft het organisatiecomité van de vernieuwing helaas moeten constateren dat een deel van de moskeeën in ons land nog niet bereid was de betaling van een verplichte bijdrage op zich te nemen, ook al hadden zij zich bereid verklaard deel te nemen aan de financiering van het EMB.

Om de eenheid van onze gemeenschap te bewaren en te voorkomen dat sommige moskeeën niet kunnen deelnemen - wegens niet betaling van de bijdrage - heeft het organisatiecomité daarom besloten af te zien van de verplichte bijdrage voor de verkiezingen.

Dit betekent niet dat het EMB afziet van het zoeken naar financiële middelen om zijn financiële zekerheid en autonomie in de toekomst te waarborgen.

Alle moskeeën die het toetredingscharter reeds hebben ondertekend, worden als deelnemers beschouwd. De bijdrage dat zij betaald hebben, zal volledig op hun bankrekening worden teruggestort.

Moskeeën die nog niet hebben deelgenomen aan het vernieuwingsproces, kunnen zich aansluiten door het desbetreffende charter te ondertekenen, dat gedownload kan worden van de website embnet.be.

In deze omstandigheden worden de voor 4 en 5 juni 2022 geplande verkiezingen uitgesteld tot een nog vast te stellen latere datum waarover wij u tijdig zullen informeren. Onze prioriteit is om samen met u een zo groot mogelijk draagvlak te zoeken en onze stappen voort te zetten in de eenheid en samenhang van de moslimgemeenschap in België.

De toetreding van moskeeën aan het project en de indiening van kandidaturen blijven open tot nader order van het organisatiecomité.

Met de meeste hoogachting,

Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

BIJLAGEN
 • Informatie betreft de vernieuwing van het ROIEB
 1. Brief van 5 maart 2022 - Vernieuwing van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België (ROIEB) - 2022
 2. Samenvatting van het vernieuwingsproces van het ROIE
 3. Persbericht: EMB gaat verder met het vernieuwingsproces 
 • Documenten voor de moskeeën ingevuld en ondertekend versturen naar contact @embnet.be 
 1. Charter
 2. Volmacht verkiezingen
 • Documenten voor de verkiezingskandidaten ingevuld en ondertekend versturen naar contact @embnet.be 
 1. Verklaring op eer
 2. Verklaring van eer (diploma-ervaring)
 3. Privacyverklaring
 4. Attest van steun aan een kandidaat
 5. Bewijs van beroepservaring
 6. Kopie (recto/verso) van de identiteitskaart van de kandidaat
 7. Kopie van diploma (secundair - hoger onderwijs)
 8. Certificaat van goed gedrag en zeden 

 

Deze documenten zijn per post naar de moskeeën gestuurd
Het EMB vraagt alle moskee-vzw's die deze documenten niet per post hebben ontvangen om ze op onze site te downloaden zodoende deel te nemen aan het vernieuwingsproces

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief