Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

01 juni 2022

Brussel 1 juni 2022

Broeders en zusters,
Beste moskeeverantwoordelijken,

Salam ‘ alaykoum,

Zoals u weet, is het vernieuwingsproject ROIEB gebaseerd op een systeem van verplichte bijdragen door de deelnemende moskeeën om de financiële zekerheid en autonomie van het Executief van de Moslims in België (EMB) te garanderen.

Meer dan 100 moskeeën hebben zich dan ook bij het project aangesloten en hun bijdrage betaald. Wij danken hen hartelijk voor hun institutionele en financiële inzet. Uw bijdrage is van essentieel belang voor het EMB.

Na overleg met verschillende moskeeën heeft het organisatiecomité van de vernieuwing helaas moeten constateren dat een deel van de moskeeën in ons land nog niet bereid was de betaling van een verplichte bijdrage op zich te nemen, ook al hadden zij zich bereid verklaard deel te nemen aan de financiering van het EMB.

Om de eenheid van onze gemeenschap te bewaren en te voorkomen dat sommige moskeeën niet kunnen deelnemen - wegens niet betaling van de bijdrage - heeft het organisatiecomité daarom besloten af te zien van de verplichte bijdrage voor de verkiezingen.

Dit betekent niet dat het EMB afziet van het zoeken naar financiële middelen om zijn financiële zekerheid en autonomie in de toekomst te waarborgen.

Alle moskeeën die het toetredingscharter reeds hebben ondertekend, worden als deelnemers beschouwd. De bijdrage dat zij betaald hebben, zal volledig op hun bankrekening worden teruggestort.

Moskeeën die nog niet hebben deelgenomen aan het vernieuwingsproces, kunnen zich aansluiten door het desbetreffende charter te ondertekenen, dat gedownload kan worden van de website embnet.be.

In deze omstandigheden worden de voor 4 en 5 juni 2022 geplande verkiezingen uitgesteld tot een nog vast te stellen latere datum waarover wij u tijdig zullen informeren. Onze prioriteit is om samen met u een zo groot mogelijk draagvlak te zoeken en onze stappen voort te zetten in de eenheid en samenhang van de moslimgemeenschap in België.

De toetreding van moskeeën aan het project en de indiening van kandidaturen blijven open tot nader order van het organisatiecomité.

Met de meeste hoogachting,

Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief