Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

29 juni 2016

Met de vertaling van de hieronder opgenomen toespraak van de Voorzitter van het EMB de Heer Salah Echallaoui

Geachte Heer Minister van Justitie,
Geachte Eerste Ondervoorzitter van Brussels Parlement,
Uw Excellenties, Dames en Heren Ambassadeurs,
Dames en Heren Burgemeesters,
Vertegenwoordigers van de erediensten,
Dames en Heren in uw titels en hoedanigheden,
Beste vrienden,

Het is een grote eer en privilege u vandaag te ontvangen ter gelegenheid van deze maaltijd ter verbreking van de vasten van de Ramadan.

U weet dat de Ramadan voor moslims een gezegende maand is van gebed en inkeer, maar ook van hulp en vrijgevigheid naar de behoeftigen toe. Ze komen in familie en met hun vrienden samen om het avondmaal in een geest van samenzijn te delen.

Deze gezegende maand Ramadan roept voor moslims waarden op die dierbaar zijn zoals solidariteit, geluk, waardigheid, respect voor het leven, respect voor verschil en diversiteit, de spirituele ontplooiing en de zin van ons leven, onze engagementen en onze handelingen.

Geachte Heer Minister, uw aanwezigheid bij ons is heel belangrijk want ze symboliseert uw sympathie en solidariteit ten opzichte van een gemeenschap die verzwakt is na de droevige gebeurtenissen die we gekend hebben.
Moslim medeburgers worden dikwijls met de vinger gewezen ; maar uw aanwezigheid geeft ons het gevoel volwaardig deel te zijn van de Belgische maatschappij waarin we leven.
We wensen u hiervoor hartelijke te bedanken.

In deze moeilijke periode voor ons land, moeten we het leven verderzetten en onze angsten overwinnen. En we moeten samen de terreur en het blinde geweld bestrijden.
Het is niet gemakkelijk want er zijn vele dreigingen: achterdocht, verwerping, stigmatisering …
We moeten dus waakzaam zijn, en kalm en waardig blijven. We willen onze verantwoordelijkheden opnemen.
Daarom willen we met één stem spreken om elke vorm van religieus extremisme af te bouwen en te ijveren voor de waarden van openheid en tolerantie van de Islam.

Daarom hebben we een aantal taken opgenomen :

We werken ook aan een hervorming van de Raad der Theologen verbonden aan het executief, met vrouwen en universitairen, ook met de bedoeling deze representatiever te maken van de verschillende stromingen binnen de Islam.
Het is essentieel dat de moslim medeburgers een Islam van België belijden, verankerd in de territoriale, politieke, economische, sociale, culturele en taalkundige context van dit land. Een Islam in harmonie met de waarden verdedigd via de verschillende instellingen van dit land. Een Islam in overeenstemming met de wetten en fundamentele principes van de democratie zoals die zich heden ten dage in België uit. Onder andere: de neutraliteit van de Staat, de gelijkheid man-vrouw, de vrije meningsuiting, de vrijheid van geweten, de voorrang van het recht, het respect van andere erediensten en filosofieën, de verwerping van elke vorm van racisme, antisemitisme en islamofobie.
Ik heb het niet over een ontwortelde Islam. De culturele diversiteit is in tegendeel een verrijking voor onze maatschappij. Fierheid omtrent de familiale en sociale origine, moet onze jongeren in staat stellen zich een identiteit eigen te maken. We moeten mekaar helpen, ieder op ons niveau, om dit te verwezenlijken.

Ik pleit er ook voor de gegevens van de migratie op te nemen in de cursus ‘geschiedenis’ om de leerlingen op de hoogte te stellen van de aanbreng van migranten voor dit land, evenals de deelname van de moslims vroeger om het nazisme en de barbaarsheid te bestrijden naast hun Europese broeders.
De Islam biedt een meerwaarde aan de Belgische maatschappij. En de moslims voelen zich geroepen om zich te beschouwen als volwaardige medeburgers. Dit burgerschap moet elke andere overweging overschrijden.
Ik dring er nogmaals op aan dat de Islam van België een Islam moet zijn van vrede die, zoals de anderen erediensten en filosofische overtuigingen, bijdraagt tot dialoog en samenleven, zoals vanavond rond deze maaltijd.
Ik bedank de vertegenwoordigers van de erediensten en de Laïciteit, evenals Together in Peace voor hun samenwerking en hun steun aan de moslimgemeenschap.

Ik wens u, geachte Heer Minister, en u allen, een uitstekende maaltijd toe en een aangename avond.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief