Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

28 mei 2020

Geachte,
Salaam,

Ons land is stilletjes aan begonnen met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Opdat ook de gebedshuizen geleidelijk aan hun werking kunnen hervatten heeft het EMB samengewerkt met de andere erediensten en een gemeenschappelijk voorstel overgemaakt aan de autoriteiten. Recentelijk nog waren er meerdere ontmoetingen tussen de minister van Justitie, vertegenwoordigers van de erkende erediensten (waaronder het EMB) en de experten van de GEES-groep (belast met de exit-strategie),

Op 7 mei 2020 heeft het EMB een protocol met voorzorgsmaatregelen voorgelegd aan de politieke en gezondheidsautoriteiten. Deze maatregelen zullen genomen moeten worden in afwachting van een geleidelijke heropening van de moskeeën. Dit protocol is terug te vinden op onze website embnet.be alsook op onze Facebook-pagina.

De heropening van uw moskee is uiteraard wel nog afhankelijk van het groen licht van de nationale veiligheidsraad. Zodra wij officieel nieuws hebben zullen we u hierover contacteren, de moskee dient dus nog even gesloten te blijven. U kan echter wel al ondertussen de nodige aanpassingen doorvoeren en trachten voldoende hydroalcoholische gel en ontsmettingsmiddelen aan te schaffen.

In bijlage kan u ook de affiches vinden met de richtlijnen, hang deze op een zichtbare plaats zodat alle bezoekers ze kunnen zien en lezen (bv. bij de in- en uitgang).

Wij danken u alvast voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

Protocol van het EMB voor de heropening van moskeeën

Van bij het begin van de pandemie met het coronavirus Covid-19 in ons land heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimburgers gevraagd om de gezondheidsmaatregelen, opgelegd door de Belgische Staat voor het behoud van de volksgezondheid, strikt na te leven.

Zo hebben we spijtig genoeg moeten beslissen om de moskeeën te sluiten terwijl de ramadanmaand eraan kwam. Het vasten tijdens de ramadanmaand is immers een van de vijf pijlers van de islam en tijdens deze periode van het jaar worden de moskeeën ook het drukst bezocht.

De specifieke maatregelen voor de uitoefening van de islamitische eredienst in de gebedsplaatsen werden genomen met het oog op het behoud van de gezondheid en het leven van de burgers, wat een van de doelen is van de islam en voorrang heeft op elke andere overweging.

Nu België sinds begin mei begonnen is aan een versoepeling van de lockdown wenst ook het EMB dat de religieuze activiteiten geleidelijk heropgestart kunnen worden. Hierna volgen de voorzorgsmaatregelen die het EMB voorschrijft met het oog op een geleidelijke hervatting van de erediensten in de moskeeën, met naleving van de door de Belgische overheid opgelegde maatregelen:

  1. Aantal mensen en hygiënische maatregelen
  1. Door de verantwoordelijken van de moskee te nemen maatregelen
  1. Beperkingen en verboden
U vindt HIER de affiches met de essentiële elementen

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief