Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 augustus 2017

Monseigneur De Kesel,
Waarde vriend,

Sta mij toe om, in naam van de moslimgemeenschap van België, aan u en aan de ganse christelijke gemeenschap mijn beste wensen aan te bieden ter gelegenheid van O.L.V.-Hemelvaart van dinsdag 15 augustus 2017.

Deze feestdag betekent de Tenhemelopneming van de Heilige Maria (Maryam), de moeder van Jezus. Zoals bij de Christenen, herinnert hij de Moslims aan de voorrangspositie die zij gedurende haar ganse leven op Aarde heeft ingenomen. 

Terwijl zij in onze respectieve teksten wordt omschreven als uitverkorene en geliefde van God, is zij een model voor de Mensheid omwille van haar devotie voor de barmhartigen, haar nederigheid en haar geduld ten aanzien van de uitdagingen van haar tijd.  

Moge de Eeuwige onze gebeden verhoren voor een wereld vol Liefde, Vrede, Onderlinge Hulp en Solidariteit. 

Met broederlijke groeten,

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief