Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

21 december 2016

Dames en Heren,
Beste vrienden,

Het is mij een waar genoegen u welkom te heten op de nieuwe website van het Executief van de Moslims van België (EMB): dankzij het duidelijk moderne design oogt die bijzonder dynamisch en gebruiksvriendelijk.

De site vormt één van de nieuwe communicatiemiddelen die door het EMB ontwikkeld werden. Zo kunnen er meer mensen het EMB leren kennen als het orgaan dat de islamitische eredienst van België vertegenwoordigt. Tevens willen we ook bijdragen aan het bevorderen van een islam van de burgers, met respect voor het samen leven.

Onze nieuwe internetsite gaat gepaard met een reeks infobrochures die meer uitleg geven over de taken van het EMB en zijn verschillende diensten: Onderwijs, Moskeeën, Imams, Sociale Zaken (islamconsulenten, overlijdensrites en ritueel slachten).

Op de site vindt u eveneens de webradio van het EMB, die een gevarieerd informatie- en reflectieprogramma zal aanbieden over maatschappelijke thema’s.

Daarenboven zal onze aanwezigheid op de sociale netwerken versterkt worden door de ontwikkeling van meer activiteit op onze Facebookpagina en de lancering van ons Twitter-account.

We hebben eveneens een nieuw logo gekozen, met een lettertype dat verwijst naar de islamitische kunst. De gouden landkaart van België staat op zijn beurt symbool voor de culturele rijkdom, het licht en de prestige.

Het logo toont enerzijds hoe wij deel uitmaken van het nationale landschap en anderzijds onze inspanning om te moderniseren en de contacten met de burgers te ontwikkelen, zoals het in deze tijden past. Het symboliseert onze inspanningen om de islam in België te bevorderen, geworteld in de territoriale, politieke, economische, sociale, culturele en linguïstische context van het land.

De lancering van de nieuwe media van het EMB vormt het begin van een nieuwe dynamiek. Ze vormen kostbare werkmiddelen voor de moslims woonachtig in België en voor iedereen die geïnteresseerd is in het beheer van de islamitische religie in België.

In de loop van de laatste jaren heeft het EMB grote vooruitgang geboekt in de institutionele organisatie van de islam in België, en het lijkt ons essentieel om dit te delen met de Belgische burgermaatschappij in haar geheel.

Als voorzitter beloof ik vol toewijding en overtuiging dat ik samen met heel mijn ploeg het beheer van het EMB zal verderzetten, om de efficiëntie ervan te optimaliseren zodat het de moslimgemeenschap in België in al haar diversiteit kan vertegenwoordigen.

Ik wens hierbij dat de relaties tussen de burgers en het EMB bevorderd en versterkt kunnen worden dankzij onze verschillende communicatiemiddelen, die u heel wat nuttige informatie kunnen bieden, en ik nodig u uit om dit allemaal te ontdekken.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief