Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

19 december 2019

Sinds drie jaar organiseert een interlevensbeschouwelijk platform, bestaande uit verantwoordelijken van de erkende erediensten en leden van de georganiseerde vrijzinnigheid jaarlijks een activiteit om de betrokkenheid van de verschillende levensbeschouwingen bij de Belgische pluralistische samenleving in de verf te zetten. Twee jaar geleden werd in de Senaat een symposium georganiseerd over de plaats van erediensten in onze democratische samenleving (#Religioptimist). Vorig jaar organiseerde het platform een bezoek aan de gevangenis in Sint-Gillis Brussel (#Jail&Justice).

Klik HIER voor de foto's

In het verlengde van zijn verlangen om mensen in de marge van de samenleving te ontmoeten organiseerde de interlevensbeschouwelijke werkgroep recent een bezoek aan een gemeenschapsinstelling voor jongeren aan beide kanten van de taalgrens: het Institution publique pour la protection de la jeunesse (IPPJ) in Saint-Servais (Namen) en de Gemeenschapsinstelling (GI) ‘De Kempen' in Mol. De jeugd is onze toekomst. Hoe moet het dan met jongeren die hun plaats in onze samenleving blijkbaar maar niet kunnen vinden en voor zichzelf weinig of geen toekomst zien? Een (gesloten) jeugdinstelling is geen wachtkamer van jonge delinquenten voor de gevangenis, maar een plaats waar ze samen met gekwalificeerde begeleiders werken aan hun re-integratie in de samenleving.

Omwille van de keuze voor twee ver uit elkaar liggende locaties, werd het bezoek over twee dagen verdeeld: maandag 9 december in Saint-Servais en woensdag 11 december in Mol. Op beide locaties was telkens ook de bevoegde minister aanwezig: Valérie Glatigny voor de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel en Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Fragment uit de toespraak van Wouter Beke: Dat jullie besloten hebben om hier in deze samenstelling en op deze plaats aanwezig te zijn, is voor mij heel symbolisch. In een onttoverde wereld zoeken jullie mee naar oplossingen om mensen terug zingeving en geborgenheid te geven. Dat jullie hier samen zijn, met verenigde krachten, maakt de boodschap des te sterker. Het bewijst van de relevantie van de levensbeschouwingen in onze samenleving - een relevantie die (…) in de huidige individualistische en hyperrationele wereld misschien wel meer nodig is dan ooit.

Het organiserende platform stelt het op prijs om de directie en het personeel van de twee betrokken instellingen hartelijk te danken voor hun warme onthaal. Veel dank ook aan de administratie die verantwoordelijk is voor jeugdbescherming voor de perfect verlopen samenwerking. De deelnemers hebben ter plaatse kennis kunnen maken met de luisterbereidheid en begeleiding van de aalmoezeniers en lekenconsulenten en de uitstekende manier waarop ze met elkaar samenwerken. Eén enkel punt lijkt wel vatbaar voor verbetering: de aanwezigheid van de meer bescheiden erkende erediensten, namelijk de anglicaanse, joodse, orthodoxe en protestantse erediensten, is niet gereglementeerd. Een officieel aangestelde aalmoezenier/consulent, die op verzoek ter plaatse komt, is hier op zijn plaats.

De ontmoeting met de jongeren in beide instellingen heeft een onvergetelijke indruk gemaakt op de deelnemers. In hun gedrag en hun toekomstverwachtingen verschillen ze niet van andere jonge mensen. Ze willen niets anders dan een ‘normaal en gelukkig’ leven leiden. Wie erbij was, zal niet licht de verfrissende originaliteit van hun vragen én hun antwoorden vergeten, net zo min als hun stralende glimlach waarmee ze voor de belangstelling bedankten.

Contact:

Anglicaanse eredienst: Rev Jo Jan Vandenheede,  E 

Rooms-katholieke eredienst: Mgr. Guy Harpigny, E  

Joodse eredienst: Grootrabbijn Albert Guigui, E   

Moslimeredienst:  Salah Echallaoui (F), E   

Orthodoxe eredienst: P. Antonios Tarlizos (N) en P.Evangelos Psallas (F), E  

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE):  Geert Lorein, E  Steven H. Fuite, 

Unie Vlaamse Vrijzinnigen: Anton Van Dijck, E   

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief