Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

25 juni 2021

Persbericht

België is op dit ogenblik bezig om de gezondheidsmaatregelen te versoepelen in het kader van het "zomerplan 2021", meer bepaald in functie van het percentage vaccinaties van de Belgische bevolking en het aantal bedden dat is ingenomen op intensieve zorgen.

Zo kondigde het Overlegcomité op vrijdag 18 juni 2021 een nieuwe versoepeling aan, namelijk: het maximale aantal gelovigen dat toegelaten zal worden in de gebedshuizen.

Vanaf 27 juni 2021 mogen de moskeeën tot 200 gelovigen binnen en 400 personen buiten het gebouw toelaten.

Alle andere voorzorgsmaatregelen opgenomen in ons protocol, blijven gelden, met name het dragen van het mondmasker en de social distancing. Het is van het allergrootste belang om deze na te leven en te vermijden dat de pandemie weer oplaait, deze is immers vandaag nog niet uitgeroeid.

RAADPLEEG HIER ONS PROTOCOL

Ongetwijfeld zal deze nieuwe versoepeling van de maatregelen met opluchting worden ontvangen door de moslimbevolking, met name de gelovigen, de imams en de verantwoordelijken voor de moskeeën, die hebben getoond geduldig, solidair en gelaten te zijn tijdens deze lange zware periode.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de positieve evolutie van de pandemie in ons land en de talrijke inspanningen van iedereen.

Dit is ook het resultaat van de onderhandelingen tussen de representatieve organen van de erediensten, waaronder het Executief van de Moslims van België (EMB), en de Belgische politieke en gezondheidsoverheden.

Ook al kunnen we ons verheugen in de verbetering van de gezondheidssituatie die deze nieuwe versoepelingen toelaat, toch herinneren we eraan dat we nog altijd voorzichtig moeten blijven en wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de vaccinatiecampagne.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief