Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

30 augustus 2021

Persbericht

Meer dan twee maanden na de laatste versoepelingen gaat België verder met de geleidelijke opheffing van de gezondheidsmaatregelen in het kader van zijn "Zomerplan 2021". Dit dankzij de vaccinatiegraad van de Belgische bevolking en het verminderde aantal bezette bedden op de intensive care.

Het Overlegcomité (CodeCo) besloot op vrijdag 20 augustus 2021 over nieuwe versoepelingen voor het Waalse en Vlaamse Gewest, die op 1 september van kracht zullen worden.

In het Waalse en Vlaamse Gewest

De mondmaskerplicht blijft behouden in de gebedshuizen. Alle maatregelen die eerder in het protocol waren opgenomen zijn niet langer relevant.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In onze hoofdstad daarentegen, blijven alle maatregelen van kracht die op 27 juni werden overeengekomen. Deze staan ook in het protocol, met name:

Opdat de gezondheidssituatie kan verbeteren en nieuwe versoepelingen mogelijk worden moet men steeds voorzichtig blijven. Daarom nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan de vaccinatiecampagne.

INDIEN U EEN BRUSSELSE BURGER, GELIEVE ONS PROTOCOL HIER TE RAADPLEGEN

Het EMB en de representatieve organen van de andere erkende erediensten zetten de dialoog met de autoriteiten voort om de aanwezigheid van een groter aantal gelovigen in de Brusselse gebedshuizen mogelijk te maken.

Het EMB dankt de gehele moslimbevolking voor de tot dusver geleverde inspanningen en verzoekt hen alle besluiten van de overheid ter bescherming van de volksgezondheid nauwgezet te blijven naleven.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief