Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Het Executief van de Moslims van België
Het representatief orgaan van de temporalia van de islamitische eredienst in België

Het EMB kondigt de datum aan van het Offerfeest 2023

Het Executief van Moslims van België (EMB) brengt de moslimbevolking ter kennis dat het Offerfeest ("Aïd El Adha") dit jaar plaats zal vinden op woensdag 28 juni 2023.Namens het Bureau van het...

Het artikel lezen

Bericht van het Executief van de Moslims van België

In een brief van zondag 11 juni 2023 heeft de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, de vertegenwoordigers van het Executief van de Moslims van België (EMB) officieel laten weten dat hij...

Het artikel lezen

De gestuurde oprichting van de "Moslimraad van België" is een nieuw machtsvertoon van de minister van Justitie tegen het Executief van de Moslims in België.

PersberichtBij koninklijk besluit van 29 september 2022 had de minister de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB) als vertegenwoordiger van de islamitische...

Het artikel lezen

Bericht - Situatie met betrekking tot het Offerfeest in de drie regio's in 2023

De moslimbevolking van België viert op woensdag 28 of donderdag 29 juni 2023 het Offerfeest ("Eid El Adha").Daarom herinnert het Executief van de Moslims in België (EMB) de moslimburgers aan de...

Het artikel lezen

Vrijheid van godsdienst in gevaar: het EMB heeft geen andere keuze dan naar de rechter te stappen

Persbericht​Vrijheid van godsdienst in gevaar: het functioneren van het Bureau van het...

Het artikel lezen

De voorzitter van het Bureau van EMB neemt deel aan de viering van de kroning van Charles III

Op 4 mei 2023 werd in de Heilige  Drievuldigheid Pro-Kathedraal in Brussel een gebedsdienst gehouden ter gelegenheid van de kroning van Charles III, koning van het Verenigd Koninkrijk en de...

Het artikel lezen

Bericht – wensen van het EMB voor Aïd Al Fitr 2023

Naar aanleiding van de vergadering van de Raad der Theologen vandaag, is het Executief van Moslims van België (EMB) verheugd te kunnen aankondigen dat de eerste dag van de maand Chawal 1444 vrijdag 21...

Het artikel lezen

Mededeling van de Raad der Theologen: het Aïd-gebed is vastgesteld op 8 uur 's morgens

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van Moslims van België (EMB), kondigt met genoegen aan dat het tijdstip van het Aïd Al Fitr-gebed 8 uur 's morgens is.Wij nodigen de gelovigen in...

Het artikel lezen

Einde van de ramadanmaand 2023 – vergadering van de Raad der Theologen

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal deze donderdag 20 april 2023 om 18.00 bijeenkomen om de datum voor het einde van de ramadanmaand en het begin van de...

Het artikel lezen

Ramadan 2023 - Waardevolle Nacht

Het Executief van de Moslims van België wenst op deze dag, 17 april 2023, u een uitstekende Waardevolle Nacht.Deze unieke nacht, die van groot belang is wegens de waarde die de Almachtige er in de...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn beste wensen voor Pasen 2023

Ter gelegenheid van Pasen brengt het Executief van Moslims van België (EMB) zijn beste wensen over aan alle burgers van het christelijk geloof in ons land.Moge deze tijd van vernieuwing voor...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn beste wensen voor Pesach (Pascha) 2023

Het Executief van Moslims van België (EMB) wenst alle burgers van de joodse geloofsovertuiging en cultuur in België zijn beste wensen over te brengen voor Pesach.Wij zijn ons bewust van het belang...

Het artikel lezen

Fidiya/Zakat El Fitr: Mededeling van de Raad der Theologen verbonden aan het EMB

De bedragen die voor de Ramadan 2023/1444 in aanmerking moeten worden genomen, zijn de volgende:- Zakat Al-Fitr: 7€- Fidiya (herstel): 7€Wij wensen u een goede vastenmaand...

Het artikel lezen

Wensen van het EMB voor de ramadanmaand 2023

PersberichtNaar aanleiding van de vergadering via videoconferentie van de Raad der Theologen van vandaag heeft het Executief van de Moslims van België, het representatief orgaan...

Het artikel lezen

Begin van de ramadanmaand 2023 – vergadering van de Raad der Theologen

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal aanstaande dinsdag 21 maart 2023 om 18.00 uur vergaderen via videoconferentie om de begindatum van de maand Ramadan...

Het artikel lezen

Aardbeving in Turkije en Syrië: het Bureau van EMB betuigt zijn medeleven aan de getroffen bevolking

PersberichtMet grote droefheid hebben wij op maandag 6 februari 2023 vernomen dat Turkije en Syrië door een aardbeving met een kracht van 7,8 zijn getroffen, waarbij meer dan 1500 mensen zijn...

Het artikel lezen

Voorzitter EMB woont interreligieus ontbijt van Sant 'Egidio bij

Op 1 februari werd in Brussel het traditionele interreligieuze ontbijt georganiseerd door de katholieke gemeenschap van Sant'Egidio, in het kader van de Week van de Interreligieuze Harmonie en de Dag van...

Het artikel lezen

Carte blanche van de heer Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter van het EMB

CARTE BLANCHE30 januari 2023Na de gruwelen van de Wereldoorlog II kregen mensenrechten met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de...

Het artikel lezen

Opvangcrisis: Voorzitter van EMB neemt deel aan manifestatie voor de Financietoren in Brussel

Op donderdag 22 december 2022 namen organisaties zoals CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Dokters van de Wereld, het Burgerplatform voor steun aan...

Het artikel lezen

Het Bureau van het EMB stuurt zijn beste wensen voor Kerstmis 2022

Ter gelegenheid van Kerstmis brengt het Bureau van het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen over aan de christelijke gemeenschappen van ons land en aan allen voor wie dit feest van...

Het artikel lezen

Nieuwjaarswensen 2023

Op de oudejaarsavond vieren de burgers van België en de rest van de wereld het begin van een nieuw jaar.Ook al werd 2022 gekenmerkt door vele beproevingen en momenten van onzekerheid, bidden wij...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn wensen voor Chanoeka 2022 aan de Joodse gemeenschap

De vieringen van het Joodse chanoekafeest wordt dit jaar gevierd van 18 tot 26 december 2022.Bij het aansteken van de chanoekakaarsen sturen wij onze beste wensen voor vrede, vreugde en geluk aan...

Het artikel lezen

Deelname van voorzitter EMB aan het seminarie over de erkenning van erediensten aan de UCLouvain

Op 29 november 2022 organiseerde de Leerstoel Recht & Religies van de UCLouvain een seminarie in Louvain-la-Neuve over de evolutie van het Belgische eredienstenstelsel na het arrest van het Europees...

Het artikel lezen

EMB overhandigt 71 erkenningsdossiers van Vlaamse moskeeën

PersberichtGedurende 7 jaar werd de erkenningsprocedure voor de islamitische geloofsgemeenschappen onderbroken. Dit omdat voormalig minister Homans de erkenningscriteria wilde herzien via een...

Het artikel lezen

Rouwbericht van het EMB naar aanleiding van het overlijden van Koningin Elizabeth II

Aan Zijne Excellentie Martin SHEARMAN, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in België enDe heer Jack MCDONALD, Kapelaan-voorzitter van het Centraal Comité van de...

Het artikel lezen

Het Executief van de Moslims van België klaagt de Belgische Minister Van Justitie, Vincent Van Quickenborne, aan bij Internationale Mensenrechtenorganisaties wegens aanhoudende schending van de Belgische Grondwet

PERSBERICHT8 september 2022Het Executief van de Moslims van België klaagt de Belgische Minister Van Justitie, Vincent Van Quickenborne, aan bij Internationale Mensenrechtenorganisaties...

Het artikel lezen

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart wensen gericht aan Mgr De Kesel

Wij wensen u en de gehele christelijke bevolking van België een zeer gelukkige Maria-Hemelvaart van aanstaande maandag 15 augustus 2022.Deze feestdag herinnert ons aan het spirituele belang van de...

Het artikel lezen

Moslims vieren het nieuwe jaar 1444

30 juli 2022 is het nieuwe jaar van de Hegira Moslim kalender.Deze datum komt overeen met de eerste dag van de maand "Muharram" 1444.In deze periode van vernieuwing wenst de Executieve van...

Het artikel lezen

EMB op de Belgische nationale feestdag 2022

Op 21 juli 2022 woonde de heer Mehmet Üstün, Voorzitter van het Executief van Moslims van België (EMB), het Te Deum bij dat ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag werd gehouden in de...

Het artikel lezen

Vacante betrekkingen islamconsulent - oproep nieuwe kandidaten

Het Executief van de Moslims van België (EMB) zoekt een islamconsulent voor het islamitisch begeleiden en bijstaan van mannelijke moslimgedetineerden in de gevangenis van ... :

Het artikel lezen

EMB aanwezig op het feest van de Vlaamse Gemeenschap 2022

Op 11 juli 2022 woonde Mehmet Üstün, Voorzitter van het Executief van Moslims van België (EMB), de viering van de Vlaamse Gemeenschap bij in het stadhuis van Brussel op de Grote Markt.Elk jaar...

Het artikel lezen

Het EMB biedt zijn wensen aan ter gelegenheid van het Offerfeest 2022

Op zaterdag 9 juli 2022 vieren moslims over de hele wereld "Aïd El Adha" (Offerfeest), ook wel "Aïd El Kébir" (het Grote Feest) genoemd. Deze naamgeving illustreert het belang van deze gebeurtenis binnen...

Het artikel lezen

Het EMB kondigt de datum aan van het Offerfeest 2022

Na beraadslaging met de Raad der Theologen, brengt het Executief van Moslims van België (EMB) de moslimbevolking ter kennis dat het Offerfeest ("Aïd El Adha") dit jaar plaats zal vinden op zaterdag 9 juli...

Het artikel lezen

Perscommuniqué - Situatie met betrekking tot het Offerfeest in de drie regio's in 2022

De moslimbevolking van België viert hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 9 juli 2022 het Offerfeest ("Eid El Adha").Daarom herinnert het Executief...

Het artikel lezen

Vernieuwing van het ROIEB; informatie en aanpassingen van de procedure

Brussel 1 juni 2022Broeders en zusters,Beste moskeeverantwoordelijken,Salam ‘ alaykoum,Zoals u weet, is...

Het artikel lezen

Aanwervingsreserve - Nederlandstalig administratief personeel - Executief van de Moslims van België 

Aanwervingsreserve - Nederlandstalig administratief personeel - Executief van de Moslims van België Met het oog op de vorming van een aanwervingsreserve nodigen wij u uit ons een...

Het artikel lezen

Het EMB gehoord over het onderwerp ritueel slachten in Brussel

Op woensdag 18 mei 2022 werd de Voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), de heer Mehmet USTUN, gehoord door de Commissie Leefmilieu en Energie van het Brussels Parlement in het kader...

Het artikel lezen

Aïd Al Fitr op 2 mei 2022: wensen van het EMB

PersberichtNaar aanleiding van de vergadering van de Raad der Theologen vandaag kan het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslims van België melden dat de eerste dag van de maand Chawal...

Het artikel lezen

Ramadan 2022 - Waardevolle Nacht

Het Executief van de Moslims van België wenst op deze dag, 27 april 2022, u een uitstekende Waardevolle Nacht.Deze unieke nacht, die van groot belang is wegens de waarde die de Almachtige er in de...

Het artikel lezen

EMB biedt zijn beste wensen aan ter gelegenheid van Pasen 2022

Ter gelegenheid van Pasen brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen over aan de christelijke en joodse gemeenschappen van ons land.Pasen (Pesach voor de Joden)...

Het artikel lezen

Persbericht Vernieuwing ROIEB

PersberichtVernieuwing ROIEBBrussel, 4 april 2022Zoals u weet kunnen wij, nu de CORONA-maatregelen zijn opgeheven en de sanitaire crisis aan belang verliest, volop inzetten op de...

Het artikel lezen

Wensen van het EMB voor de ramadanmaand 2022

Naar aanleiding van de vergadering via videoconferentie van de Raad der Theologen van vandaag heeft het Executief van de Moslims van België, het representatief orgaan van de islamitische eredienst, het...

Het artikel lezen

EMB is medeorganisator van #NeverAlone-colloquium in de Senaat

Op dinsdag 15 maart 2022 organiseerde de FIDIF (Federale Interlevensbeschouwelijke Dialoog) het colloquium "COVID en lockdown - Hoe hebben de jongeren en senioren van ons land lockdown ervaren en in welke...

Het artikel lezen

Oorlog in Oekraïne: oproep tot solidariteit

In de context van het conflict in Oekraïne nodigt het Executief van de Moslims in België (EMB) de moskeeën en alle moslimburgers uit om vrijgevig en solidair te zijn met de Oekraïense vluchtelingen die...

Het artikel lezen

Verlenging van termijn voor moskeeën en kandidaten om documenten in te dienen in het kader van vernieuwing ROIEB

Dames en Heren verantwoordelijken van moskeeën,Salam 'alaykoum,Betreft: Verlenging van termijn voor moskeeën en kandidaten om documenten in te dienen in het kader van vernieuwing ROIEB

Het artikel lezen

Vernieuwing van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België (ROIEB) - 2022

Dames en Heren verantwoordelijken van moskeeën,Salam ‘alaykoum,Belangrijke informatie :

Het artikel lezen

Coronavirus/ erediensten: nieuwe versoepelingen na Overlegcomité van 20 mei 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 kondigde het Overlegcomité de deactivering van de coronabarometer en het einde van het dragen van maskers in het openbaar vervoer aan.In ziekenhuizen, dokterspraktijken en...

Het artikel lezen

PERSBERICHT - Het vernieuwingsproces van het ROIEB gaat van start

Nu de sanitaire toestand dat toestaat is de verkiezingsprocedure in het kader van de vernieuwingsoperatie van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België van start kunnen gaan. Wij...

Het artikel lezen

Persbericht: EMB gaat verder met het vernieuwingsproces

Tot onze grote verwondering en spijt hebben we via de media vernomen dat de Minister van Justitie van plan is om de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB) in te trekken.Wij...

Het artikel lezen

Coronavirus: mondmaskers moeten in gebedsplaatsen worden gedragen vanaf de leeftijd van 12 jaar

PersberichtOp vrijdag 11 februari 2022 is het Overlegcomité bijeengekomen vooral om te anticiperen op de wijziging in de coronabarometer van code rood naar code oranje. Dit...

Het artikel lezen

EMB kondigt vernieuwingsproject aan

PersberichtHet Executief van de Moslims van België heeft de eer mee te delen dat een project van vernieuwing op vrijdag 28 januari unaniem werd goedgekeurd tijdens een stemming van...

Het artikel lezen

Aanwezigheid van de voorzitter van het EMB in het Europees Parlement ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust

Op 27 januari 2022 heeft de voorzitter van het Executief van de Moslims in België (EMB), Mehmet ÜSTÜN, per videoconferentie deelgenomen aan de plechtige ceremonie ter gelegenheid van de 77e verjaardag van...

Het artikel lezen

Oproep tot kandidaatstelling

Indiensttreding van islamconsulenten in penitentiaire inrichtingen van :

Het artikel lezen

Coronavirus: geen verandering voor de erediensten na het Overlegcomité van 21 januari 2022

PersberichtOp vrijdag 21 januari 2022 is het Overlegcomité bijeengekomen vooral met de bedoeling het ontwerp van de Covid-barometer af te werken en om over te gaan tot versoepelingen in de cultuur-...

Het artikel lezen

Het EMB verwerpt de onjuiste, beledigende en lasterlijke uitspraken van sommige media en politici ten aanzien van zijn instellingen en vertegenwoordigers belast met zijn vernieuwing

Persbericht : 14 januari 2022We staan versteld dat sommige media recentelijk beledigingen hebben geuit ten aanzien van onze instellingen en van hun vertegenwoordigers inzake...

Het artikel lezen

Het EMB reageert op berichten in de pers over de intrekking van de verblijfsvergunning van imam Mohamed Toujgani

PersberichtHet Executief van de Moslims van België ontvangt vele vragen naar aanleiding van de informatie die op...

Het artikel lezen

Coronavirus: geen verandering voor de erediensten na het Overlegcomité van 6 januari 2022

PersberichtOp donderdag 6 januari 2022 is het Overlegcomité bijeengekomen, voornamelijk om de balans op te maken van de epidemiologische situatie in ons land.Voor de...

Het artikel lezen

Nieuwjaarswensen 2022

De burgers van België en de rest van de wereld vieren het begin van een nieuw jaar, soms ver van hun dierbaren vanwege de gezondheidssituatie.Voor 2022 wensen we dat we weer een leven kunnen leiden...

Het artikel lezen

Het Gerecht verwerpt de valse beschuldigingen en bevestigt dat er geen sprake is van wanbeheer of boekhoudkundige malversaties binnen de VZW College van het EMB

Het Gerecht verwerpt de valse beschuldigingen en bevestigt dat er geen sprake is van wanbeheer of boekhoudkundige malversaties binnen de VZW COLLEGE VAN HET EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn beste wensen voor Kerstmis 2021

Ter gelegenheid van Kerstmis brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen over aan de christelijke gemeenschappen van ons land en aan allen voor wie dit feest van betekenis is.

Het artikel lezen

Coronavirus: geen verandering voor de erediensten

PersberichtAls gevolg van de uitbreiding van de Omicron-variant, heeft het Overlegcomité op woensdag 22 december 2021 besloten tot nieuwe anti-Covid maatregelen.Diverse...

Het artikel lezen

Moslimgemeenschap vecht het verbod op ritueel slachten aan bij het EHRM

Persbericht Moslimgemeenschap vecht het verbod op ritueel slachten aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de MensHet Executief van de Moslims van...

Het artikel lezen

Overlijden van advocaat Mustapha El Karouni

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Mustapha El Karouni, moge God hem genadig zijn.Mustapha El Karouni, een briljant advocaat, was ook moedig in zijn inzet...

Het artikel lezen

Coronavirus: verplicht mondmasker vanaf 6 jaar in de gebedshuizen

Op vrijdag 3 december 2021 heeft het Overlegcomité, gelet op de zorgwekkende gezondheidssituatie, besloten tot nieuwe maatregelen tegen Covid.Wat de viering van de eredienst betreft, wordt het...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn wensen voor Chanoeka 2021 aan de joodse gemeenschap

De vieringen van het joodse chanoekafeest vinden dit jaar plaats van 28 november tot 6 december 2021.Bij het aansteken van de chanoekakaarsen sturen wij onze wensen van vrede, vreugde en geluk aan...

Het artikel lezen

Coronavirus: Mondmasker verplicht vanaf 10 jaar in de gebedsplaatsen

Woensdag 17 november 2021 kondigde het Overlegcomité nieuwe gezondheidsmaatregelen aan om de toename van de pandemie met het coronavirus Covid 19 in te dijken.Vanaf 20 november 2021 moet er

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op het Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag

Op 15 november 2021 heeft de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Mehmet Üstün, ter gelegenheid van Koningsdag het traditionele “Te Deum” bijgewoond in de kathedraal van Sint...

Het artikel lezen

Coronavirus/Erediensten: mondmasker opnieuw verplicht in Vlaanderen, net als in Wallonië en in Brussel

PersberichtDinsdag 26 oktober hebben de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten in het Overlegcomité beslist om de gezondheidsmaatregelen tegen Covid19 in...

Het artikel lezen

Het Bureau van het EMB betwist ten stelligste de beschuldigingen van extremisme aan het adres van de heer Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van het EMB.

PersberichtSinds het “lekken” van een rapport van de Staatsveiligheid dat in een reportage van de VRT (PANO) werd vermeld en dat ten onrechte werd geïnterpreteerd als een betrokkenheid van...

Het artikel lezen

Wensen voor Mawlid Annabawi 2021

Op 18 oktober 2021, wat voor de hidjra-kalender overeenstemt met de 12de dag van de maand Rabi’ al-awwal 1443, vieren de Belgische moslimburgers "Al Mawlid Annabawi", d.w.z. de geboorte van de profeet...

Het artikel lezen

Het EMB ontkent elke beschuldiging van “gesjoemel” en verzekert dat het in alle rust werkt aan zijn vernieuwing

Persbericht – 7 oktober 2021 Het EMB ontkent elke beschuldiging van “gesjoemel” en verzekert dat het in alle rust werkt aan...

Het artikel lezen

De moslimgemeenschap van België en haar instellingen onder de bedreiging van populistische ideologieën en inmenging van sommige Belgische politici

Persbericht – 07 oktober 2021De islamitische instellingen van België protesteren tegen de aanhoudende manipulatie van de publieke opinie door populistische ideologieën volgens...

Het artikel lezen

De jacht op de moslims

Persbericht – 06 oktober 2021Verbijsterd door het lekken van de rapporten van de Staatsveiligheid hekelen de islamitische instellingen van België de jacht op de moslims.Het...

Het artikel lezen

De Voorzitter van EMB ontkent met klem de beschuldigingen aan zijn adres

PersberichtVRT Nieuws verspreidde vandaag het bericht dat de Sultan Ahmet-moskee van Heusden-Zolder volgens het rapport van Staatsveiligheid een...

Het artikel lezen

Coronavirus/Erediensten : Versoepelingen in Vlaanderen, maskers blijven verplicht in Wallonië en status quo in Brussel

Persbericht Ingevolge het Overlegcomité (CodeCo) van 17 september 2021 en de publicatie van het ministerieel besluit van 27 september 2021 tot wijziging van het ministerieel...

Het artikel lezen

Arresten G.H betreffende het verbod op ritueel slachten: Moslimgemeenschap overweegt een beroep bij het EHRM

PersberichtMet grote ontgoocheling nemen de religieuze overheden en vrijwilligersorganisaties van de Belgische Moslimgemeenschap kennis van de arresten die het Grondwettelijk hof...

Het artikel lezen

EMB betwist met klem de beschuldigingen van wanbeheer

PersberichtMet ontzetting hebben wij kennis genomen van de diverse persartikels waarin melding wordt gemaakt van vermeend machtsmisbruik en verduistering van gelden binnen het...

Het artikel lezen

Rosj Hasjana 2021 – Het EMB stuurt zijn beste wensen aan de joodse bevolking van België

Ter gelegenheid van het feest Rosj Hasjana (joodse nieuwjaar) dat gevierd wordt de nacht van 7 op 8 september 2021 wenst het Executief van de Moslims van België (EMB) de vertegenwoordigers van de...

Het artikel lezen

Zomerplan 2021: versoepelingen in Wallonië en Vlaanderen, status quo in Brussel

PersberichtMeer dan twee maanden na de laatste versoepelingen gaat België verder met de geleidelijke opheffing van de gezondheidsmaatregelen in het kader van zijn "Zomerplan 2021"....

Het artikel lezen

Bericht - Hulde aan de overledene Sheikh El Alouini

Met diepe droefheid heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) onlangs kennis genomen van de terugkeer tot God van Sheikh Mohamed El Alouini, moge God hem genadig zijn.Hij was één van de...

Het artikel lezen

O.L.V-Hemelvaartwensen aan Mgr. De Kesel

Wij wensen u en de ganse christelijke gemeenschap van België een heel fijn O.L.V-Hemelvaart aanstaande zondag 15 augustus 2021.Moge deze feestdag opnieuw een gelegenheid zijn om stil te staan...

Het artikel lezen

De moslims vieren het Nieuwjaar 1443

Op 9 augustus 2021 begint het nieuwe jaar van de islamitische Hidjra kalender.Die datum komt overeen met de 1ste dag van de maand “Muharram” 1443.Ondanks de moeilijke momenten omwille van de...

Het artikel lezen

Oproep aan de moskeeën: dringende steun aan de slachtoffers van de overstromingen

Zoals u weet hebben de Belgische autoriteiten dinsdag 20 juli 2021, de dag van het Offerfeest, als dag van nationale rouw uitgeroepen.Het Executief van de Moslims van België nodigt u en uw...

Het artikel lezen

Wensen voor de Belgische Nationale Feestdag op 21 juli 2021

Ondanks de nationale rouw in België, wensen wij alle Belgen een mooie feestdag toe.De viering van 21 juli kan niet los worden gezien van ons nationale motto "Unie is kracht", dat wordt belichaamd...

Het artikel lezen

Nationale rouwdag: EMB roept op tot solidariteit ter gelegenheid van Aïd

Op dinsdag 20 juli 2021 vieren de moslims wereldwijd “Aïd El Adha” (Offerfeest), ook “Aïd El Kébir” (Groot Feest) genoemd. Deze benaming verwijst naar het belang dat deze gebeurtenis heeft in de islam.

Het artikel lezen

Noodweer in België: EMB betuigt zijn solidariteit met de slachtoffers

Veel Belgische burgers hebben momenteel te kampen met extreme overstromingen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.Ook onze buurlanden zijn zwaar getroffen door deze tragedie.Hoewel de...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op het feest van de Vlaamse Gemeenschap 2021

Op 11 juli 2021 nam dhr. Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), deel aan het feest van de Vlaamse Gemeenschap.Gezien de beperkingen in verband met de pandemie...

Het artikel lezen

Bericht – Situatie met betrekking tot het Offerfeest in de drie gewesten in 2021

De moslimbevolking van België viert het Offerfeest (“Aïd El Adha”) waarschijnlijk op dinsdag 20 juli 2021.Al jaren wordt er over het ritueel slachten, een belangrijk feest in de moslimkalender, fel...

Het artikel lezen

Zomerplan 2021: Tot 200 gelovigen binnen en 400 buiten de moskeeën van België

PersberichtBelgië is op dit ogenblik bezig om de gezondheidsmaatregelen te versoepelen in het kader van het "zomerplan 2021", meer bepaald in functie van het percentage vaccinaties van...

Het artikel lezen

Protocol erediensten – BINNENPLAN

PROTOCOL erediensten, vrijzinnigheid en niet confessionele diensten – BINNENPLAN PROTOCOL AFGESLOTEN TUSSEN:...

Het artikel lezen

Protocol erediensten – BUITENPLAN

PROTOCOL erediensten, vrijzinnigheid en niet confessionele diensten in open lucht - BUITENPLAN PROTOCOL AFGESLOTEN TUSSEN:De Bisschoppenconferentie van België,...

Het artikel lezen

Brief door het Bureau van het EMB gestuurd aan dhr. Dallemagne naar aanleiding van zijn uitspraak over de hoofddoek

Geachte heer volksvertegenwoordiger,Wij hebben kennis genomen van de preciseringen bij uw eerdere verklaring over de hoofddoek, waarvoor dank.Het Executief van de Moslims van België sluit...

Het artikel lezen

Het EMB betreurt de analogie “imam” / Vlaams Belang van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tijdens de uitzending “QR” van 26.05.2021

Het EMB betreurt de analogie “imam” / Vlaams Belang van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tijdens de uitzending “QR” van 26.05.2021

Het artikel lezen

Aïd Al Fitr op 13 mei 2021: wensen van het EMB

PersberichtNaar aanleiding van de vergadering van de Raad der Theologen vandaag via videoconferentie kan het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslims van België melden dat de eerste dag...

Het artikel lezen

Ramadan 2021 - Waardevolle Nacht

Op deze dag, 8 mei 2021, wenst het Executief van de Moslims van België u een uitstekende Waardevolle Nacht!Deze unieke nacht op de moslimkalender blijft een gelegenheid om onze...

Het artikel lezen

Eredienst in openlucht met 50 personen vanaf 8 mei

Op 29 april 2021 heeft de Belgische regering haar goedkeuring gegeven voor het uitoefenen van erediensten in de openlucht met maximaal 50 personen vanaf 8 mei 2021.

Het artikel lezen

Fidiya/Zakat El Fitr: Mededeling van de Raad der Theologen verbonden aan het EMB

De bedragen die voor de Ramadan 2021/1442 in aanmerking moeten worden genomen, zijn de volgende:Zakat Al-Fitr: 5€Fidiya (herstel): 5€Wij wensen u een goede vastenmaand...

Het artikel lezen

Wensen van het EMB voor de ramadanmaand 2021

Naar aanleiding van de vandaag gehouden vergadering via videoconferentie van de Raad der Theologen is het Executief van de Moslims van België (EMB), het representatief orgaan van de islamitische eredienst...

Het artikel lezen

Begin van de ramadanmaand 2021 – vergadering van de Raad der Theologen

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal aanstaande maandag 12 april 2021 om 17.30 uur vergaderen via videoconferentie om de begindatum van de maand...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn beste wensen voor Pasen 2021

Ter gelegenheid van Pasen brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen over aan de christelijke gemeenschappen in ons land.In de moeilijke gezondheidssituatie waarin wij...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn beste wensen voor Pesach (Pascha) 2021

Ter gelegenheid van Pesach wenst het Executief van de Moslims van België (EMB) alle burgers van het joodse geloof in België het beste toe.In de moeilijke sanitaire context waarin wij leven,...

Het artikel lezen

Avondklok, Ramadan, zomeruur : bericht

Avondklok, Ramadan, zomeruur : een bericht ter attentie van de moskeeverantwoordelijken en de moslimburgers in BelgiëBrussel, 26 maart 2021Gezien de avondklok die in...

Het artikel lezen

Oproep rekruteringsexamen leerkracht islamitische godsdienst

AFGESLOTENS.A.Beste kandidaat islamleerkracht,Volgende maand organiseren we een schriftelijk rekruteringsexamen...

Het artikel lezen

Coronavirus: lichte versoepeling ten aanzien van begrafenissen

Op vrijdag 5 maart 2021 hebben de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten in het Overlegcomité besloten over te gaan tot een lichte versoepeling van de uitoefening van de...

Het artikel lezen

Zich laten vaccineren in de vastenperiode van de ramadanmaand

PersberichtDe Belgische regering heeft een vaccinatiestrategie uitgewerkt met als doel de volledige uitbanning van de pandemie met het coronavirus Covid-19 dat België en de hele wereld al...

Het artikel lezen

Het EMB stelt de politieke instrumentalisering van zijn evaluatierapport aan de kaak

PersberichtHet Executief van de Moslims van België zegt nergens in zijn evaluatierapport dat er “gebrek aan competentie” is, zoals de veralgemeende...

Het artikel lezen

Nieuwjaarswensen 2021

De burgers van België en de rest van de wereld vieren het begin van een nieuw jaar, soms ver van hun naasten omwille van de pandemie.Voor 2021 wensen wij dat we zo snel mogelijk kunnen terugkeren...

Het artikel lezen

EMB stuurt zijn beste wensen voor Kerstmis 2020

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt de het Executief van Moslims in België (EMB) haar beste wensen naar de christelijke gemeenschappen in ons land.In deze moeilijke tijden, veroorzaakt door de...

Het artikel lezen

Arrest Hof van Justitie : Luxemburg legt de bal terug in het kamp van het Belgisch Grondwettelijk Hof

Persbericht Met grote ontgoocheling nemen de religieuze overheden en vrijwilligersorganisaties van de Belgische Moslimgemeenschap kennis van het arrest dat het Hof van Justitie van...

Het artikel lezen

Vrije tribune van Dhr Salah Echallaoui

Mijn strijd voor een institutionele islam De Belgische media hebben de uitlatingen verspreid van de nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, die op een gebiedende...

Het artikel lezen

De Belgische islamitische instellingen eisen herstel en gerechtigheid

PersberichtWe hadden tot onze spijt kennis genomen van de beslissing van de minister van Justitie om het proces van erkenning van de Grote Moskee van Brussel op te schorten, dat...

Het artikel lezen

De Belgische islamitische instellingen keuren de berichten in de media van afgewezen 3 EMB leden af

PersberichtWe hadden de oproep van de minister van Justitie aangeklaagd, waarmee hij de moslimgemeenschap vroeg om op te staan en haar stem te laten horen.Wij betreuren deze...

Het artikel lezen

Coronavirus (Covid-19): Nieuwe maatregelen van toepassing op de erediensten vanaf 13 december 2020

PersberichtVrijdag 11 december 2020 hebben de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten in het Overlegcomité besloten om de regels voor afzondering die van...

Het artikel lezen

Het EMB biedt zijn beste wensen voor Chanoeka 2020 aan de joodse gemeenschap aan

De vieringen voor het joodse feest van Chanoeka vallen dit jaar van 10 tot 18 december 2020.Bij het aansteken van de kaarsen voor Chanoeka bieden wij onze warmste wensen voor vrede, vreugde en...

Het artikel lezen

De Belgische islamitische instellingen veroordelen de ongegronde verklaringen van de minister van Justitie

Namens het Executief van de Moslims van België, de Vereniging voor het beheer van de Grote Moskee van Brussel en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België:We kunnen alleen maar...

Het artikel lezen

Het EMB en CIB veroordelen de aanslagen in Wenen (Oostenrijk)

PersberichtHet Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)* zijn uitermate geschokt door de reeks aanslagen in...

Het artikel lezen

Coronavirus (Covid-19): Nieuwe maatregelen van toepassing op de erediensten

PersberichtVrijdag 30 oktober 2020 hebben de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten...

Het artikel lezen

Het EMB en de CIB veroordelen de mesaanslagen in Nice en Avignon in Frankrijk, en in Djeddah (Saoedi-Arabië)

PersberichtHet Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van Islaminstellingen van België (CIB) spreken hun diepe ontsteltenis uit over de tragedie die...

Het artikel lezen

Wensen voor Mawlid Annabawi 2020

Op 29 oktober 2020, wat voor de hidjra-kalender overeenstemt met de 12de dag van de maand Rabi’ al-awwal 1442, vieren de Belgische burgers van het moslimgeloof de geboorte van de profeet van de islam,...

Het artikel lezen

CORONAVIRUS: de administratie van het EMB werkt met gesloten kantoren

Omwille van de gezondheidscontext (Coronavirus Covid-19-pandemie), werken wij op dit ogenblik met gesloten kantoren.In een noodgeval kunnen wij u eventueel alleen op afspraak ontvangen (maximum 2...

Het artikel lezen

Coronavirus: Nieuwe verduidelijkingen voor de maatregelen die van toepassing zijn op de erediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel, 25 oktober 2020Uit de laatste informatie die we vandaag kregen van het cabinet van de Minister-President van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) blijkt dat de...

Het artikel lezen

Coronavirus (Covid-19): Handhaving van het protocol dat geldt in de moskeeën

PersberichtVandaag vrijdag 23 oktober heeft het Overlegcomité nieuwe maatregelen aangekondigd, meer bepaald voor de sportsector, voor culturele evenementen en voor het hoger...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de moord op de leraar Samuel Paty

PersberichtHet Executief van de Moslims van België (EMB) is uitermate geschokt door de verschrikkelijke moord op een leraar geschiedenis,...

Het artikel lezen

Job vacature : Communicatiemedewerker (m/v)

Communicatiemedewerker (m/v)bij het Executief van de Moslims van BelgiëOVER ONS             ...

Het artikel lezen

Rosj Hasjana 2020 – Het EMB stuurt zijn beste wensen aan de joodse

Ter gelegenheid van het feest Rosj Hasjana (joodse nieuwjaar) dat wordt gevierd de nacht van 18 op 19 september 2020 stuurt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen voor gezondheid,...

Het artikel lezen

Persbericht - Het verbod op ritueel slachten is onwettig

Het Executief van de Moslims van België en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België* verheugen zich over de uitspraak van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de...

Het artikel lezen

Tot 200 gelovigen in de moskeeën in België vanaf 1 september 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 20 augustus laatstleden beslist om een aantal maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie te versoepelen.Zo kunnen de moskeeën vanaf 1 september 2020 net...

Het artikel lezen

De moslims vieren het Nieuwjaar 1442

Op 19 augustus 2020 begint het nieuwe jaar van de islamitische Hidjra kalender.Die datum komt overeen met de 1ste dag van de maand “Muharram” 1442.Ondanks de moeilijke momenten omwille van...

Het artikel lezen

Wensen van het EMB aan de directie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van de bisschoppenconferentie

Ter gelegenheid van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, op zaterdag 15 augustus 2020, willen wij u en alle katholieke burgers in België van harte geluk, vrede en hoop toewensen.Deze feestdag herinnert ons...

Het artikel lezen

Offerfeest 2020 – Wensen van het EMB

Op vrijdag 31 juli vieren de moslims over de hele wereld “Aïd El Adha” (het Offerfeest), ook wel “Aïd El Kébir” (het Grote Feest) genoemd, één van de belangrijkste feesten binnen de islam.Tijdens...

Het artikel lezen

Het EMB adviseert de moskeeën van de provincie Antwerpen om het vrijdaggebed van 31 juli 2020 te annuleren

Naar aanleiding van de verontrustende toename van het aantal gevallen van Covid 19 Coronavirus-besmetting in Antwerpen en de omliggende gemeenten heeft de Antwerpse Provinciale Crisiscel een avondklok op...

Het artikel lezen

Aanbevelingen van het EMB naar aanleiding van de nieuwe gezondheidsmaatregelen in Antwerpen

PersberichtNa de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad hebben de Belgische autoriteiten op 27 juli 2020 een verstrenging van de gezondheidsmaatregelen aangekondigd.

Het artikel lezen

Coronavirus: EMB roept de Belgische moslimburgers op om zich te houden aan de officiële communicatie

PersberichtMet verbijstering vernamen we dat een Vlaamse islamitische vereniging onlangs een bericht publiceerde waarbij ze de Marokkaanse moskeeën in Vlaanderen vroeg om al hun activiteiten...

Het artikel lezen

Bericht – Situatie met betrekking tot het Offerfeest in de drie gewesten

De moslimgemeenschap van België zal het Offerfeest (“Aïd El Adha”) vieren van vrijdag 31 juli tot zondag 2 augustus 2020.Over het Offerfeest, en meer algemeen over het ritueel slachten, wordt al...

Het artikel lezen

Het EMB kondigt de datum aan voor het Offerfeest 2020

PersberichtHet Executief van de Moslims van België (EMB) meldt de moslimgemeenschap dat het Offerfeest (“Aïd El Adha”) dit jaar plaats zal...

Het artikel lezen

Het EMB neemt deel aan het Belgische nationale feest van 21 juli

Het Executief van de Moslims van België (EMB) wenst alle Belgen een heel mooie nationale feestdag.Op 21 juli werd het Executief van de Moslims van België door zijn voorzitter Mehmet ÜSTÜN...

Het artikel lezen

Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2020 in de context van Covid-19

 Volgende zaterdag 11 juli 2020 wordt het feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd.Daarbij wordt de Slag der Gulden Sporen herdacht die plaatsvond...

Het artikel lezen

Herinnering: Verplicht dragen van masker in de moskeeën

Het Overlegcomité, dat de federale regering en de gefedereerde entiteiten samenbrengt, heeft deze donderdag 9 juli beslist om het verplicht dragen van een masker op gesloten...

Het artikel lezen

Persbericht - Tot 200 gelovigen in de moskeeën van België 

Brussel, 2 juli 2020België zet momenteel zijn lange proces van versoepeling voort op een voorzichtige en geleidelijke manier. Het is in deze context dat de Nationale...

Het artikel lezen

Het EMB kondigt de voorzichtige en geleidelijke heropening van de moskeeën vanaf 8 juni 2020 aan

PersberichtHet Executief van de Moslims van België (EMB), de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) en de Raad der Theologen, verbonden aan het EMB, zijn...

Het artikel lezen

Voorwaarden en voorzorgen bij toekomstige heropening van uw moskee

Geachte,Salaam,Ons land is stilletjes aan begonnen met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Opdat ook de gebedshuizen geleidelijk aan hun werking kunnen hervatten heeft het EMB...

Het artikel lezen

Aïd Al Fitr 24 mei 2020: wensen van het EMB

PersberichtNa de vergadering van de Raad der Theologen via videoconferentie is het Executief van de Moslims van België (EMB) verheugd om de moslims van België te kunnen melden dat de eerste dag van...

Het artikel lezen

Einde van de ramadanmaand 2020 – vergadering van de Raad der Theologen

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal deze vrijdag 22 mei 2020 vroeg in de avond bijeenkomen om de datum voor het einde van de...

Het artikel lezen

Waardevolle Nacht Ramadan 2020

Het Bureau van het Executief van de Moslims van België wenst u in deze heilige dagen van de Ramadan, een uitstekende Waardevolle Nacht!Wij zijn ons bewust van de bijzondere situatie waarin we leven...

Het artikel lezen

Het EMB werkt aan een geleidelijke heropening van de moskeeën

PersberichtBrussel, 18 mei 2020Van bij het begin van de pandemie met het coronavirus Covid-19 in ons land heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) de...

Het artikel lezen

Wensen van het EMB voor de ramadanmaand 2020

Naar aanleiding van de vandaag gehouden vergadering via videoconferentie van de Raad der Theologen is het Executief van de Moslims van België (EMB), het representatief orgaan...

Het artikel lezen

Ramadan 2020: vergadering van de Raad der Theologen

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal op donderdag 23 april 2020 om 18u30 in videoconferentie vergaderen om de begindatum van de maand Ramadan...

Het artikel lezen

Belangrijk bericht met betrekking tot de Tarawih-gebeden dit jaar 2020

In de naam van God, de Vergevensgezinde, de Barmhartige.Alle lof aan God, en zegeningen en vrede aan de Boodschapper van God, zijn familie, zijn metgezellen en zijn opvolgers.De Raad der...

Het artikel lezen

Affiche Ramadan 2020 in de context van de coronapandemie (Covid-19)

Bedankt om deze affiche zo veel mogelijk te delen.[[{"fid":"2795","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file...

Het artikel lezen

Persbericht – Wensen voor een spoedig herstel van het EMB aan Mgr. De Kesel

16 april 2020Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft via de pers vernomen over de gezondheidsproblemen (geen verband met het coronavirus Covid-19) van Monseigneur Jozef De Kesel...

Het artikel lezen

Een maand van Ramadan in het teken van wijsheid, geduld en solidariteit

PersberichtDe Veiligheidsraad heeft op 15 april 2020 aangekondigd dat de eerder genomen maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid in het kader van de coronapandemie (Covid...

Het artikel lezen

Het EMB biedt zijn paaswensen voor 2020 aan

Ter gelegenheid van het paasfeest biedt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen aan de christelijke en joodse gemeenschappen van ons land aan.In deze moeilijke tijden met...

Het artikel lezen

PERSBERICHT - Op minimaal anderhalve meter, maar nauw verbonden 

De Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog vraagt in de coronacrisis aandacht voor de totale mens. Sedert 2014 ontmoeten vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen (d.w.z. de...

Het artikel lezen

Coronavirus: het EMB zal video-opnames uitzenden met religieuze toespraken tijdens de afzonderingsperiode

Sinds 12 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus Covid 19 in te dijken, zoals:De opschorting van de lessen in de scholen...

Het artikel lezen

Bericht : Het EMB, CIB en RT klagen marginale en opportunistische praktijken aan

Brussel, 22 maart 2020De islam in België kent al enkele jaren een nooit eerder geziene versnelling inzake erkenning op verschillende institutionele niveaus, een positieve en notoire evolutie in de...

Het artikel lezen

Coronavirus: Het EMB roept op tot donaties en solidariteit

Als gevolg van de Covid-19 pandemie die ons land en een groot deel van de wereld heeft getroffen, zijn verschillende oproepen tot donaties gelanceerd om het werk van medisch personeel te ondersteunen en...

Het artikel lezen

بيان حول دفن وتشييع ّأموات المسلمين في الظروف الراهنة

[[{"fid":"2776","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{...

Het artikel lezen

Het begraven van overledenen moslims in de context van het Coronavirus

In de naam van God, de Vergevensgezinde, de Barmhartige,Lof aan God, dat Hij Zijn zegeningen en heil toekent aan Zijn heilige ProfeetDe Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de...

Het artikel lezen

Coronavirus: de administratie van het EMB gesloten voor het publiek

Vanaf vandaag en tot en met 3 april 2020 is de administratie van het Executief van de Moslims van België (EMB) gesloten voor het publiek naar aanleiding van de corona-epidemie. De...

Het artikel lezen

Coronavirus (Covid-19): EMB en CIB roepen moskeeën op hun deuren te sluiten tot ten minste 3 april 2020

PersberichtDe Nationale Veiligheidsraad kondigde op donderdag 12 maart de goedkeuring aan van nieuwe maatregelen die geldig zijn tot en met 3 april om de verspreiding van het Coronavirus Covid 19...

Het artikel lezen

Coronavirus: Bericht van het EMB en de Raad der Theologen

Gelet op de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) in ons land nodigen het Executief van de Moslims van België (EMB) en de daaraan verbonden Raad der Theologen alle moslimburgers uit om de...

Het artikel lezen

Persbericht van het EMB over het coronavirus

Brussel, 4 maart 2020,Naar aanleiding van het opduiken van het coronavirus Covid-19 in China en de verspreiding ervan in andere landen, met enkele gediagnosticeerde gevallen in België, heeft de...

Het artikel lezen

Informatie over de inschrijvingen voor de opleiding van imams

Persbericht van de ‘Académie de Formations et de Recherches en Études islamiques’ (AFOR – Academie voor opleiding en onderzoek in islamstudies)Brussel, 22 februari 2020Met grote trots...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de aanslag van extreemrechts in Hanau (Frankfurt)

PersberichtBrussel, 20 februari 2020Duitsland is opnieuw getroffen door een racistische aanslag die op woensdag 19 februari 2020 werd gepleegd in het kleine stadje Hanau, in de...

Het artikel lezen

Overlijden van professor Rachid Haddach

Het is met grote droefheid dat we het overlijden van professor Rachid Haddach gisteravond hebben vernomen na een lange periode van ziekte.Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie, zijn...

Het artikel lezen

“De opleiding van imams: een grote stap in het institutionaliseringsparcours van de islam in België.”

Persbericht - 14/01/2020Sinds de erkenning van de islam door België in 1974, en meer in het bijzonder na de installatie van het Executief van de Moslims van België als door de staat erkend...

Het artikel lezen

De moskee Al Ihsaan te Leuven gevandaliseerd: het EMB veroordeeelt deze daad met klem

PERSBERICHTTijdens de nacht van 31/12/2019 op 01/01/2020 werd de moskee Al Ihsaan te Leuven gevandaliseerd. Het waren de gelovigen voor het ochtendgebed die de schade vaststelden.

Het artikel lezen

Kerstwensen

Ter gelegenheid van Kerstmis sturen wij onze beste wensen aan de hele christelijke gemeenschap van België.Moge deze dag u liefde, vrede en geluk brengen.Namens het Bureau van het EMB,

Het artikel lezen

OPROEP TOT KANDIDATEN: THEOLOGEN EN PREDIKANTEN

Het Executief van Moslims in België wenst zijn theologisch aanbod aan de moslimgemeenschap uit te breiden door een vrouwelijk luik toe te voegen.  Om die reden lanceert het een oproep tot...

Het artikel lezen

#Youth&Justice: de erkende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid op bezoek in gemeenschapsinstellingen voor jongeren

Sinds drie jaar organiseert een interlevensbeschouwelijk platform, bestaande uit verantwoordelijken van de erkende erediensten en leden van de georganiseerde vrijzinnigheid jaarlijks een activiteit om de...

Het artikel lezen

Het EMB woont vieringen bij ter gelegenheid van Koningsdag

Op 15 november 2019 woonde de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Mehmet Üstün, in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel het traditionele “Te Deum” en in de Kamer...

Het artikel lezen

Het Hindoeforum op bezoek bij het EMB

Op 22 november laatstleden, ontving de heer Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, de Algemeen secretaris van het Hindoeforum, de heer Martin Gurvich, op de hoofdzetel van...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig tijdens 96ste verjaardag van Turkse Republiek

Op 28 oktober 2019 nam de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Mehmet Üstün, deel aan de ceremonie voor de 96ste verjaardag van de instelling van de Turkse...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de brand in het toekomstige asielcentrum te Bilzen

PERSBERICHTMet ontzetting vernam het Executief van de Moslims van België (EMB) dat er op zondag 10 november brand werd gesticht in een gebouw dat bestemd is als centrum om...

Het artikel lezen

EMB aanwezig op de receptie opleidingsschip Argentijnse marine

Op 22 oktober 2019 werd de heer Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), uitgenodigd door de Ambassadeur van de Republiek Argentinië in het Koninkrijk België, de heer...

Het artikel lezen

De voorzitter van het EMB aanwezig bij de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth

Op 25 oktober 2019 was de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Mehmet ÜSTÜN, aanwezig op de viering die georganiseerd werd ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van prinses...

Het artikel lezen

EMB viert jubileum van moskee Gazi Husrev Beg mee

Dhr. Bayram Saatci, de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België, heeft op zaterdag 5 oktober 2019 het feest ter ere van IKC Gazi Husrev Beg meegevierd.

Het artikel lezen

EMB op receptie ter gelegenheid van Dag van de Duitse eenheid

Op 2 oktober 2019 werd de Dag van de Duitse eenheid gevierd op het Bureau van de deelstaat Saksen-Anhalt te Brussel.De dag van de Duitse eenheid herdenkt het feit dat Duitsland weer één enige...

Het artikel lezen

Bezoek van ambassadeur Argentijnse Republiek aan EMB

Op 24 september 2019 ontving dhr. Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), de ambassadeur van de Argentijnse Republiek in het Koninkrijk België, dhr. Pablo Grinspun, op...

Het artikel lezen

Bericht : EMB steunt vredesactie “FransiscanCall4Peace”

Het Executief van de Moslims van België (EMB) werkt samen met de Fransiscaanse familie in Vlaanderen en de Belgische bisschoppenconferentie in het kader van de voorbereiding van een symbolische...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt zijn beste wensen naar de Belgische joodse gemeenschap voor het nieuwe jaar

Ter gelegenheid van het feest Rosj Hasjana (joodse nieuwjaar) dat wordt gevierd op 29 september 2019, stuurt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn warmste wensen van gezondheid, vreugde en...

Het artikel lezen

EMB aanwezig op welkomstreceptie Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika

Op 17 september 2019 was de heer Mehmet Üstün, voorzitter van het Exceutief van de Moslims van België (EMB), aanwezig op de welkomstreceptie ter ere van de nieuwe plaatsvervangend adjunct-missiehoofd van...

Het artikel lezen

Verantwoordelijken van alle levensbeschouwelijke vakken pleiten voor behoud van twee lesuren

Uit de pers vernamen wij dat de regeringsonderhandelaars de mogelijkheid van halvering van de lesuren levensbeschouwelijke vakken in het secundair onderwijs overwegen.De Erkende Instanties &...

Het artikel lezen

Moslims vieren het nieuwe jaar

31 augustus 2019, markeert het nieuwe jaar op de Hegira moslimkalender.Deze datum komt overeen met de 1ste dag van de maand "Muharram" 1441.In deze periode van hernieuwing biedt het...

Het artikel lezen

EMB aanwezig op receptie van Diyanet van België

Op maandag 12 augustus 2019 werd de jaarlijkse receptie ter gelegenheid van het Offerfeest georganiseerd op de hoofdzetel van Diyanet van België.Dhr. Bayram SAATCI, de Nederlandstalige...

Het artikel lezen

Offerfeest 2019 – Wensen van de Voorzitter van het EMB

Op zondag 11 augustus vieren de moslims over de hele wereld “Aïd El Adha” (het Offerfeest), ook wel “Aïd El Kébir” (het Grote Feest) genoemd, één van de belangrijkste feesten binnen de islam.

Het artikel lezen

Bericht - Maatregelen met betrekking tot het Offerfeest in de drie gewesten

Sinds 2016 is het Offerfeest onderwerp geweest van heel wat debatten wat heeft geleid tot het verbod in Vlaanderen en in Wallonië op elke vorm van onverdoofd offeren in de tijdelijke slachthuizen. Dit is...

Het artikel lezen

Het EMB maakt de datum voor het Offerfeest 2019 bekend

Na beraadslaging met de Raad der Theologen, brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimgemeenschap ter kennis dat het “Offerfeest” (“Aïd El Adha”) dit jaar plaats zal vinden op zondag...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de Belgische nationale feestdag

Op 21 juli 2019 was de heer Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), te gast op het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal ter ere van de Belgische...

Het artikel lezen

EMB aanwezig op Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Op 11 juli 2019 nam de heer Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), deel aan de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.Jaarlijks organiseert de Vlaamse...

Het artikel lezen

Persbericht van 19 juli 2019 – ritueel slachten in Wallonië

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België (CIB)* nemen nota van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 18 juli 2019 met betrekking...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de ceremonie ter ere van kardinaal Danneels in de Grote Synagoge van Brussel

Op zondag 23 mei 2019 werd plechtig eer betoond aan kardinaal Godfried Danneels in de Grote Synagoge van Brussel, de Grote Synagoge van Europa. Deze ceremonie was georganiseerd door het Centraal...

Het artikel lezen

Een mooi Aïd Al Fitr-feest vanwege het EMB

Op deze dag van “Aïd Al fitr” biedt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen aan voor vrede, gezondheid, welzijn en voorspoed aan alle burgers van het islamitisch geloof.Moge...

Het artikel lezen

“Aïd Al Fitr” – Persbericht met betrekking tot het einde van de Ramadan-maand

Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft het genoegen de conclusies kenbaar te maken van de vergadering van de Raad der Theologen op maandag 3 juni 2019 betreffende het einde van de...

Het artikel lezen

Smeekbede voor kankerpatiënten

Het Executief van de Moslims van België (EMB) is betrokken bij de actie “Doua” gelanceerd door “Kom op Tegen Kanker” en “Citizenne”.Al 30 jaar is “Kom op tegen Kanker” de voortrekker en het...

Het artikel lezen

Einde van de Ramadan - vergadering van de Raad der Theologen

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal op maandag 3 juni 2019 vanaf 19.00 uur vergaderen om de datum van het einde van de Ramadan-maand en het begin van de...

Het artikel lezen

Het EMB neemt deel aan iftar georganiseerd door Federatie van Albanese moskeeën in België

Op maandag 13 mei 2019 namen de heren Mehmet ÜSTÜN, Salah ECHALLAOUI en Bayram SAATCI, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitters van het Executief van de Moslims van België, deel aan het diner voor...

Het artikel lezen

De voorzitter van het EMB uitgenodigd op een iftar georganiseerd door de Islamitische Federatie van België

Op vrijdag 10 mei 2019 namen dhr. Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van het EMB, en de heer Bayram SAATCI, vicevoorzitter, deel aan het diner voor het verbreken van de vasten (iftar) georganiseerd door de...

Het artikel lezen

Infovergadering met moskeeën in Vlaanderen die in erkenningsprocedure zitten

Op vrijdag 26 april 2019 organiseerde het Executief van de Moslims van België (EMB) in aanwezigheid van de voorzitter dhr. Mehmet Üstün en de Nederlandstalige vicevoorzitter dhr. Bayram Saatci een...

Het artikel lezen

Aankomst van imams in België: Het EMB verduidelijkt de situatie

 Naar aanleiding van de kwaadwillige en foutieve informatie over de aankomst van buitenlandse imams in België die deze dinsdag 7 mei 2019 in de pers verscheen, wenst het Executief van de...

Het artikel lezen

Het EMB spreekt zijn wensen uit voor de Ramadanmaand

Naar aanleiding van de gezegende Ramadanmaand, richten we onze beste wensen tot de ganse moslimgemeenschap van België.Tijdens deze gebedsmaand, spreken we de hoop uit dat er meer gerechtigheid zal...

Het artikel lezen

Bericht - Begin van de maand Ramadan op 6 mei 2019

Het Executief van de Moslims van België (EMB), representatief orgaan van de islamitische eredienst in België, heeft het genoegen aan te kondigen dat de vastenmaand Ramadan dit jaar op maandag

Het artikel lezen

Bericht

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal zaterdag 4 mei 2019, vanaf 19u vergaderen om de begindatum van de maand Ramadan te bepalen.De kalender voor de...

Het artikel lezen

Persbericht: aanslagen te Sri Lanka op 21 april 2019

Persbericht: aanslagen te Sri Lanka op 21 april 2019Het Executief van de Moslims van België (EMB) en en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)* veroordelen ten...

Het artikel lezen

Het EMB biedt zijn wensen aan voor het feest van Pasen

Ter gelegenheid van het paasfeest biedt het Executief van de Moslims van België (EMB) zijn beste wensen aan de katholieke, protestantse, orthodoxe en joodse gemeenschappen van ons land aan.Pasen...

Het artikel lezen

Bezoek van EMB en CIB aan Ambassade Nieuw-Zeeland in België

Op 5 april 2019 bracht de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), de heer Mehmet Üstün, samen met de vertegenwoordigers van de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van...

Het artikel lezen

Persbericht van 5 april 2019 – ritueel slachten

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)* nemen kennis van de arresten van het Grondwettelijk Hof betreffende het ritueel...

Het artikel lezen

Door EMB verzorgd vrijdaggebed uitgezonden op VRT

Op 24 maart 2019 zond de VRT het vrijdaggebed van 22 maart 2019 uit dat plaatsvond in de Sultan Ahmet moskee te Heusden-Zolder. Deze opname kadert in een samenwerking tussen het Executief van de Moslims...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig tijdens concelebratie van de Zondag van de Orthodoxie te Brussel

De heer Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, was uitgenodigd voor de grote concelebratie die op zondag 17 maart 2019 werd georganiseerd ter gelegenheid van de Zondag van...

Het artikel lezen

Nieuwe moskee te Court-Saint-Etienne: het EMB woont de eerstesteenlegging bij

Op de mooie zonnige namiddag van 24 februari verzamelden de verantwoordelijken van de moskee “Assalam” te Court-Saint-Etienne zich samen met zo’n 300 mensen van alle overtuigingen voor de start van de...

Het artikel lezen

Aanslagen in Zaventem en Maalbeek: het EMB herinnert het zich

Vandaag op 22 maart 2019 herdenkt ons land de tragische aanslagen die drie jaar geleden onze hoofdstad op haar grondvesten deden schudden.Deze vreselijke daden, gepleegd in naam van de religie,...

Het artikel lezen

Rouwbrief ter attentie van de ambassadeur van Nieuw-Zeeland door het EMB et de CIB

Excellentie,Mijnheer de Ambassadeur,Met dit schrijven bieden het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)* hun...

Het artikel lezen

Het EMB en de CIB veroordelen de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland

Emmanuel Lévinas zou vandaag zeggen: terrorisme heeft geen gezicht! Inderdaad, terrorisme kent geen politieke grenzen, noch enig etnisch en filosofisch onderscheid, het raakt alles en iedereen.Het...

Het artikel lezen

VIde verjaardag van het Pontificaat van Zijn Heiligheid Paus Franciscus

De heer Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, werd uitgenodigd om deel te nemen aan de vieringen op 9 en 12 maart ter gelegenheid van de zesde verjaardag van het...

Het artikel lezen

Het EMB brengt hulde aan kardinaal Godfried Danneels

Het Executief van de Moslims van België (EMB) voelt mee met het verdriet van de katholieken van België en van alle familieleden en naasten van kardinaal Godfried Danneels die ons vandaag ontvallen is. Hij...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op het eerste internationaal forum over vrouwelijk leiderschap

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 8 maart nam dhr. Salah Echallaoui, vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), deel aan het eerste internationale forum over...

Het artikel lezen

Het EMB interpelleert Unia en de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

PERSBERICHTNaar aanleiding van de video’s en foto’s van de leerlingen die ter gelegenheid van de traditionele “100 dagen retorica”, verkleed waren als Saoedi-Arabiërs, heeft het...

Het artikel lezen

Bijeenkomst VILD in de lokalen van het EMB

Op 1 februari 2019 werd de  Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD), die meermaals per jaar samenkomt, ontvangen in het nieuwe gebouw van het Executief van de Moslims van België (EMB).

Het artikel lezen

“Moslimgemeenschap van België voelt zich bedreigd door vrijheidsbeperkende wetten die ritueel slachten verbieden”

Als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid inzake dierenwelzijn is de praktijk van het ritueel slachten voor de moslims onder druk komen te staan. Dit heeft in 2015 in Vlaanderen en Wallonië...

Het artikel lezen

Een gebaar van dialoog en interlevensbeschouwelijke vrede

Op 27 januari 2019 waren we getuige van een mooi gebaar van dialoog en interlevensbeschouwelijke vrede in de Zavelwijk te Brussel ter gelegenheid van de Wereldjongerendag die diezelfde dag plaatsvond in...

Het artikel lezen

Ontmoeting tussen voorzitter EMB en ambassadeur VS in België

Op 6 februari 2019 had de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Mehmet Üstün, in Brussel een ontmoeting met de ambassadeur van de VS in het Koninkrijk België, dhr. Ronald J....

Het artikel lezen

De vicevoorzitter van het EMB, dhr. Salah ECHALLAOUI, aanwezig bij op het interreligieus ontbijt georganiseerd door Sant ‘Egidio

Op 5 februari werd in Diegem het traditionele interreligieuze ontbijt georganiseerd op initiatief van de katholieke gemeenschap van Sant ‘Egidio, in het kader van de Harmony Interfaith Week.Dit...

Het artikel lezen

Interreligieuze ontmoeting in Eigenbrakel

Nog nooit vertoond! Zo verliep op 14 januari 2019 de eerste interreligieuze ontmoeting in het westen van de provincie Waals-Brabant tussen een priester, een imam en een rabbijn, in het kader van de 50

Het artikel lezen

Het EMB organiseert samen met Vlaamse overheid ook infosessie voor moskeeën Limburg

Op 31 januari 2019 leidde de heer Bayram SAATCI, de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België, het infomoment voor imams en bestuursleden van de moskeeën van de provincie...

Het artikel lezen

Ontmoeting tussen voorzitter EMB en ambassadeur Bondsrepubliek Duitsland in België

Op 30 januari 2019 ontving de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Mehmet Üstün, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk België, dhr. Martin KOTTHAUS...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de nieuwjaarsreceptie, aangeboden door het Koninklijk Paleis

Dhr. Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, was op 29 januari 2019 te gast op de receptie die werd aangeboden door het Koninklijk Paleis.Net als ieder jaar waren ook...

Het artikel lezen

Ontmoeting tussen het EMB en de Islamitische Federatie van België

Op vrijdag 25 januari 2019 ontving de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Mehmet Üstün, de voorzitter van de Islamitische Federatie van België, dhr. Muhammed Ünal, samen met...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de agressie tegen een moslima in Anderlecht (Brussel)

PersberichtBrussel, 29 januari 2019,Het Executief van de Moslims van België (EMB) veroordeelt ten stelligste de agressie tegen een moslima in...

Het artikel lezen

Het EMB organiseert samen met Vlaamse overheid infosessie voor moskeeën

Op 17 januari 2019 was de heer Bayram SAATCI,  de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), aanwezig op de infosessie voor imams en bestuursleden van de...

Het artikel lezen

Het EMB viert Chanoeka in het Joods Museum van België

Op 9 december 2018 organiseerde het Joods Museum van België een ceremonie waarbij de kaarsen voor het feest van Chanoeka ritueel werden aangestoken.De ceremonie werd voorafgegaan door een bezoek...

Het artikel lezen

Kerstwensen

Ter gelegenheid van Kerstmis sturen wij onze beste wensen aan de hele christelijke gemeenschap van België.Moge deze dag u liefde, vrede en geluk brengen.Namens het Bureau van het EMB,

Het artikel lezen

Persbericht: Aanslag te Straatsburg op 11 december 2018

Het Executief van de Moslims van België (EMB) drukt zijn diepe verbijstering uit over de tragedie die het Franse volk opnieuw treft.Op 11 december 2018 opende een man het vuur op drie verschillende...

Het artikel lezen

Het EMB viert het drievoudige jubileum van de joodse gemeenschap van België mee

Op maandag 26 november 2018, waren de voorzitter, vicevoorzitter en de algemeen secretaris van het Executief van de Moslims van België, dhr. Mehmet Üstün, dhr. Salah Echallaoui en Mw Delphine...

Het artikel lezen

Het EMB wenst een fijne Chanoeka aan de Joodse gemeenschap

De Joodse vieringen ter gelegenheid van Chanoeka zullen dit jaar plaatsvinden van 2 tot 10 december 2018.In het licht van deze belangrijke hoogdag, wensen wij vrede en vreugde aan de joodse...

Het artikel lezen

EMB woont viering van geboorte profeet Mohammed bij

Op 25 november 2018 waren de heren Mehmet ÜSTÜN en Bayram SAATCI, respectievelijk de voorzitter en de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), aanwezig op de...

Het artikel lezen

40 jaar El Kalima, het EMB viert mee

Het El Kalima-centrum, een christelijk centrum voor relaties met de islam, viert dit jaar zijn 40ste verjaardag.Ter gelegenheid hiervan werd er gedurende 3 dagen een programma van...

Het artikel lezen

EMB neemt deel aan inhuldiging van nieuwe Fatih moskee van Genk

Op 17 november 2018 hebben de heren Mehmet ÜSTÜN en Bayram SAATCI, respectievelijk de voorzitter en de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), de inhuldiging van...

Het artikel lezen

Het Anker bezoekt het EMB

Banden smeden tussen de inwoners van het centrum van Brussel en mensen op leeftijd uit hun isolement halen: dat is de nobele doelstelling van Het Anker die op 7 november een bezoek bracht aan het...

Het artikel lezen

De nieuwe opleidingscyclus in het Frans voor imams is gestart

De erkende imams zijn in Brussel begin november gestart met de tweede opleidingscyclus in het Frans. Ze werden ingedeeld in niveaus van beginners tot gevorderden.Ter herinnering: deze opleiding is...

Het artikel lezen

Opleiding Frans voor de imams: nieuwe sessie sinds november 2018

Op 23 oktober gaf dhr. Salah Echallaoui, vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), een informatieve sessie aan de imams die aangesteld zijn in de erkende moskeeën. De bijeenkomst...

Het artikel lezen

Het EMB ontvangt de Amerikaanse imam, dhr. Bashar Arafat

Op 30 oktober ontvingen dhr. Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), en de leden van de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) de Amerikaanse...

Het artikel lezen

Studenten van Master Theologie en Godsdienstwetenschappen aan de UCLL brengen bezoek aan moskee Omar

Dhr. Salah Echallaoui, vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), ontving op maandag 22 oktober 2018 een groep van onderzoekers en studenten van de Université Catholique de Louvain...

Het artikel lezen

EMB was aanwezig tijdens overhandiging armoedeverklaring aan voorzitter Vlaams Parlement

Persbericht van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) - 17.10.2018Ongeveer 1 op de 10 Vlamingen moet volgens de meest recente cijfers van de Vlaamse Armoedemonitor (editie...

Het artikel lezen

De OIS viert haar 49ste verjaardag, het EMB was erbij

Ter gelegenheid van de 49ste verjaardag van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) organiseerde de ambassadrice van de missie bij de Europese Unie (EU), mevr. Ismat Jahan, op 9...

Het artikel lezen

Rechtzetting inzake de vorming voor imams

Persbericht van 4 oktober 2018Naar aanleiding van de onjuiste informatie die woensdag 3 en donderdag 4 oktober 2018 in de pers verscheen betreffende het Franstalige “Instituut voor...

Het artikel lezen

Ontmoeting tussen het EMB en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS)

Op vrijdag 19 september 2018 ontving de voorzitter van het Executief van de Moslims van België  (EMB), dhr. Mehmet Üstün, de ambassadrice Ismat Jahan, permanent waarneemster van de Missie van de...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de conferentie van mevr. Aicha Ech-Chenna

Op 26 september 2018 gaf mevrouw Aïcha Ech-Channa, voorzitster van de in Marokko gevestigde vereniging “Solidarité féminine”, een conferentie in Brussel met als thema: “Condition féminine au Maroc: quels...

Het artikel lezen

Dhr. Echallaoui te gast op de 3de Internationale Dag van de Vrede

In het prachtige gotisch-klassieke stadhuis van Brussel op de Grote Markt werd op 21 september een conferentie gehouden ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede.

Het artikel lezen

M. Üstün aanwezig op receptie georganiseerd door de ambassade van de Verenigde Staten in België

Op 25 september 2018 was dhr. Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, aanwezig op de welkomstreceptie die georganiseerd werd ter ere van de nieuwe ambassadeur van de...

Het artikel lezen

M. Üstün aanwezig op receptie georganiseerd door de ambassade van de Verenigde Staten in België

Op 25 september 2018 was dhr. Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, aanwezig op de welkomstreceptie die georganiseerd werd ter ere van de nieuwe ambassadeur van de...

Het artikel lezen

Dhr Echallaoui aanwezig voor de ontvangst van de 29 vluchtelingen in het kader van « Humanitaire Corridor »

Persbericht van 22 september 2018 geschreven door Sant’Egidio

Het artikel lezen

Moslims en joden vieren het nieuwe jaar

Op 11 september 2018, de dag van de 11de maand “Muharram” 1440 in de hidjrakalender, begint het nieuwe jaar voor de moslims van België en de rest van de wereld.Deze datum valt ook samen met “Rosj...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de racistische daad tegenover de moskee Al Fath te Leuven

Op vrijdag 31 augustus 2018 werden de muren van de moskee Al Fath te Leuven (Vlaams-Brabant) beklad met graffiti en racistische slogans.Het Executief van de Moslims van België (EMB) veroordeelt ten...

Het artikel lezen

Het EMB stuurt u zijn wensen voor Aïd el-Adha

Op dinsdag 21 augustus 2018 viert de gehele moslimgemeenschap “Aïd El Adha” (Offerfeest), ook “Aïd El Kébir” (Grote Feest) genoemd. Deze naamgeving illustreert tevens het belang van deze gebeurtenis...

Het artikel lezen

Persbericht – Maatregelen met betrekking tot het Offerfeest in de drie gewesten

2016 werd gekenmerkt door heel wat discussies omtrent het Offerfeest die zowel in Vlaanderen als in Wallonië hebben geleid tot het verbod op onverdoofd slachten in tijdelijke slachtvloeren. ...

Het artikel lezen

EMB aanwezig op Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Op 11 juli 2018 nam de heer Bayram Saatçi, Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), deel aan de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.Jaarlijks...

Het artikel lezen

Het EMB en de CIB veroordelen de racistische aanval op een jonge moslima in Anderlues

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB)* veroordelen ten stelligste de racistische aanval op een jonge moslima op maandag 2...

Het artikel lezen

De moskee van Ninove organiseert een interlevensbeschouwelijke ontmoeting

De inwoners van Ninove hebben talrijk gereageerd op de uitnodiging van de moskee ”Centrum Barmhartigheid - Arrahma” voor een interlevensbeschouwelijke ontmoeting op 9 juni 2018 en dit ter gelegenheid van...

Het artikel lezen

Gezamenlijke verklaring: de vertegenwoordigers van het EMB hebben de eerste minister ontmoet

Op woensdag 13 juni 2018 hebben de heren Mehmet Üstün en Salah Echallaoui, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België de eerste minister, dhr. Charles Michel...

Het artikel lezen

Het EMB wens u een uitstekende ‘Aïd el-Fitr’

De moslims van België vieren de “Aïd el Fitr” op vrijdag 15 juni 2018, het feest dat het einde van de Ramadan-maand markeert.Bij die gelegenheid stuurt het Executief van de Moslims van België (EMB)...

Het artikel lezen

Persbericht met betrekking tot het einde van de Ramadan-maand “Aïd Al Fitr”

Het Executief van de Moslims van België (EMB), het representatieve orgaan van de islamitische eredienst, deelt aan de moslims van België met vreugde mee dat de eerste dag van de Chawal-maand 1439

Het artikel lezen

Bericht - Datum voor het einde van de Ramadan-maand 2018

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal donderdag 14 juni 2018 om 19 uur bijeenkomen om de datum voor het einde van de Ramadan-maand en het begin van de Chawal...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de iftar georganiseerd door de Federatie van Albanese moskeeën van België

De heren Mehmet ÜSTÜN et Bayram SAATCI, respectievelijk voorzitter en Nederlandstalige vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België, namen deel aan een receptie op 7 juni 2018 voor de...

Het artikel lezen

Deelname van het EMB aan de iftar, georganiseerd door de Diyanet van België

Op vrijdag 1 Juni 2018 namen de voorzitter en de vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België, de heren Mehmet Üstün en Salah Echallaoui deel aan een receptie voor de verbreking van de...

Het artikel lezen

Het EMB neemt deel aan de iftar van het Joods Museum

Op 31 mei 2018 namen dhr. Mehmet ÜSTÜN en dhr. Salah ECHALLAOUI, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het EMB, deel aan een receptie voor de verbreking van de vasten tijdens de Ramadan-maand ...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de iftar georganiseerd door het BMB en de ERMT

Op 28 mei 2018 waren de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Mehmet Üstün, voorzitter, en de heren Salah Echallaoui en Bayram Saatci, vicevoorzitters, aanwezig op...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de terroristische daad in Luik

PersberichtHet Executief van de Moslims van België (EMB) veroordeelt ten stelligste de terroristische agressie in Luik, dinsdag 29 mei, waarbij twee...

Het artikel lezen

Europees Hof van Justitie licht tip van sluier: absoluut verbod op onverdoofd slachten onder druk

Samenvatting :In een arrest van 29 mei 2018 volgt het Europees Hof van Justitie de argumentatie van de Vlaamse moslimgemeenschap dat het ritueel slachten een religieuze rite is die beschermd...

Het artikel lezen

Het EMB neemt deel aan de herdenking van de aanslag op het Joods Museum

24 mei 2018 was het vier jaar geleden dat er een aanslag werd gepleegd op het Joods Museum van Brussel waarbij vier mensen om het leven kwamen.Voor deze gelegenheid nam een afvaardiging van het...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de uitreikingsceremonie van de Europese Prijs voor het judaïsme in de Grote Synagoge van Brussel

Op 23 mei werd een ceremonie georganiseerd voor de uitreiking van de Europese Prijs voor het judaïsme in de Grote Synagoge van Brussel – Grote Synagoge van Europa.Dhr. Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van...

Het artikel lezen

Het EMB herdenkt de 78ste verjaardag van de Slag van Gembloux-Chastre

In de Franse militaire necropolis van Chastre, in Waals-Brabant, werd op zondag 13 mei 2018 de 78ste verjaardag herdacht van de Slag van Gembloux-Chastre.Onder een hevige stortbui...

Het artikel lezen

Deelname van het EMB aan de iftar, georganiseerd door de Islamitische Federatie van België

Op vrijdag 18 mei 2018 nam de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Mehmet Üstün, deel aan een diner voor de verbreking van de vasten (iftar),...

Het artikel lezen

Wensen van de Voorzitter van het EMB voor de Ramadan

Ik wens de moslimgemeenschap in België een gezegende Ramadan toe.Ik hoop dat de heilige maand Ramadan bijdraagt tot vrede, sociale cohesie, wederzijds begrip, solidariteit; en polarisatie in...

Het artikel lezen

Persbericht: Nieuwe leiding aan het hoofd van het EMB

Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft het genoegen de nieuwe samenstelling van het Bureau van het EMB, gevormd op 11 mei 2018, te mogen aankondigen conform ook het principe van rotatie...

Het artikel lezen

Begin van de maand Ramadan 2018

Het Executief van de Moslims van België (EMB), representatief orgaan van de islamitische eredienst in België, heeft het genoegen aan te kondigen dat de vastenmaand Ramadan dit jaar op donderdag 17...

Het artikel lezen

Bericht - Begin van de maand Ramadan 2018

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, zal deze avond, dinsdag 15 mei 2018, vanaf 19u vergaderen om de begindatum van de maand Ramadan te bepalen.De kalender...

Het artikel lezen

Opleiding van imams door de Grote Moskee: reactie van het EMB

PERSBERICHTDe voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), Salah Echallaoui, wil reageren op onthullingen in de pers met betrekking tot...

Het artikel lezen

Het EMB brengt samen met andere geloofsovertuigingen een bezoek aan Auschwitz

Tijdens een met symbolen beladen dag op 26 april 2018 bracht een honderdtal mensen, vertegenwoordigers van de katholieke, joodse en moslimerediensten en van de lekengemeenschap onder de leiding van Rudy...

Het artikel lezen

Het EMB wenst u een vrolijk paasfeest

Als Voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), betuig ik mijn beste wensen aan de katholieke, protestantse, orthodoxe en joodse gemeenschappen van ons land.In de moeilijke...

Het artikel lezen

De voorzitter van het EMB roept alle moskeeën op om te bidden voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart

22 maart 2018, een datum vol smartelijke herinnering voor ons koninkrijk. Twee jaar zijn er immers al verstreken sinds deze tragische gebeurtenis onze samenleving dooreen schudde.Als Belgische...

Het artikel lezen

Oproep tot kandidaatstelling - Islamconsulenten binnen de strafinrichtingen

Om toegang te krijgen tot de functie van bezoldigde islamconsulent moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen:De Belgische nationaliteit hebben of een onderdaan zijn...

Het artikel lezen

De Arrayane-moskee van Neder-over-Heembeek viert haar erkenning

Op 5 maart 2018 organiseerde het islamcomité van de erkende gemeenschap “Arrayane” van Neder-Over-Heembeek (Brussel) een receptie om de erkenning als eredienstplaats te vieren.Een vertegenwoordiger...

Het artikel lezen

De voorzitter van het EMB aanwezig bij de presentatie van het interconvictionele magazine “Glimp"

Op 27 februari was de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Salah Echallaoui, aanwezig bij de presentatie van de 3de uitgave van het tijdschrift “Glimp” op...

Het artikel lezen

Het EMB is verhuisd !

Deze maand februari 2018 is het Executief van de Moslims van België (EMB) verhuisd naar een gebouw aan de Timmerhoutkaai 9, in 1000 Brussel, ideaal gelegen in de buurt van het Sint-Katelijneplein op een...

Het artikel lezen

Dhr. Echallaoui aanwezig op de nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door het koninklijk paleis

De voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Salah Echallaoui, was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie die door het koninklijk paleis werd georganiseerd op 18 januari 2018.Ook de...

Het artikel lezen

De Voorzitter van het EMB biedt zijn nieuwjaarswensen aan

Alle volkeren vieren de aanvang van een nieuw jaar.Vandaag meer dan ooit moeten eendracht en solidariteit primeren.Voor 2018 wens ik u gezondheid, geluk en voorspoed.Moge dit nieuwe...

Het artikel lezen

Kerstwensen van de Voorzitter

Ter gelegenheid van het Kerstfeest presenteer ik mijn beste wensen aan de christelijke familie in België.Moge deze dag vrede, vreugde en licht brengen in de huizen en harten.Salah Echallaoui...

Het artikel lezen

Interlevensbeschouwelijke vergadering in de lokalen van het EMB

De driemaandelijkse vergadering van de VILD (Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog) vond plaats op 5 december 2017, in de lokalen van het Executief van de Moslims van België.Op de agenda:...

Het artikel lezen

Het EMB ondertekent de gemeenschappelijke verklaring van de religieuze gemeenschappen

De Voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Salah Echallaoui, was op dinsdag 28 november 2017 in Eupen om samen met de regionale politieke verantwoordelijken en de vertegenwoordigers...

Het artikel lezen

Persbericht van de VRT

Beste,VRT zal voortaan twee Islamitische erediensten per jaar uitzenden. De eerste is op zondag 10 december om 10.00 uur te zien bij Eén.Als publieke omroep heeft VRT jarenlange ervaring met...

Het artikel lezen

Afsluitende bijeenkomst met overhandiging van het didactisch getuigschrift van de cursus islamgodsdienst

Op 13  november werd te Louvain-la-Neuve de afsluitende bijeenkomst gehouden m.b.t. de eerste examenperiode voor het didactisch getuigschrift van de cursus islamgodsdienst,...

Het artikel lezen

Voltallige Moslimgemeenschap gaat door met strijd tegen algemeen verbod op onverdoofd ritueel slachten

PERSBERICHTEU Advocaat-Generaal kritisch voor slachtverbod –Voltallige Moslimgemeenschap gaat door met strijd tegen algemeen verbod op onverdoofd ritueel...

Het artikel lezen

De Voorzitter van het EMB schorst de adjunct imam van een moskee in Leuven

Persbericht – 24 november 2017Een Nederlandstalig dagblad heeft deze vrijdag 24 november 2017 het uittreksel gepubliceerd van een preek van een imam van een moskee van Leuven, waarin laatstgenoemde...

Het artikel lezen

"Humanitaire corridor" naar België voor 150 Syrische vluchtelingen

PERSBERICHT 21 november 2017 Persuitnodiging voor ondertekening van een Intentieverklaring door Staatssecretaris Theo Francken, voorzitter Hilde Kieboom van...

Het artikel lezen

Bezoek aan de tentoonstelling “De islam, dit is ook onze geschiedenis!” door imams en islamconsulenten

Op 9 en 16 oktober 2017 brachten de erkende imams en islamconsulenten een bezoek aan de tentoonstelling “De islam, dit is ook onze geschiedenis! Europa en zijn moslimerfenis”, georganiseerd door het...

Het artikel lezen

Het EMB medeorganisator van het colloquium “Religioptimist”

Naar aanleiding van de ondertekening van de gemeenschappelijke verklaring van 20 april 2016 van de federale regering, de erkende erediensten en vrijzinnige organisaties, trad het Executief van de Moslims...

Het artikel lezen

“Bridges for Peace” met het EMB en de Omar-moskee

Op initiatief van het Comité “Together in Peace” dat de verschillende in België erkende godsdiensten en filosofieën verenigt, bezochten zo’n 300 leerlingen van vijf Franstalige en Nederlandstalige scholen...

Het artikel lezen

De voorzitter van het EMB te gast op de opening van de tentoonstelling “Islam, dit is ook onze geschiedenis!”

Op donderdag 14 september 2017 was de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Salah Echallaoui, uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling “Islam, dit is ook onze...

Het artikel lezen

De voorzitter van het EMB, dhr. Salah Echallaoui, wenst u een voorspoedig nieuw Hegira-jaar.

Donderdag 21 september 2017, de 1ste dag van de maand “Muharram” 1439, markeert ook het begin van het nieuwe jaar in de moslimkalender van de Hegira.In deze periode van hernieuwing wenst...

Het artikel lezen

Lancering van de tentoonstelling “De Islam, dat is ook onze geschiedenis!”

De tentoonstelling “De Islam, dat is ook onze geschiedenis! Europa en zijn moslimerfenis”, georganiseerd door de onderneming Tempora samen met het Executief van de Moslims van België...

Het artikel lezen

Jaarlijkse receptie bij de Islamitische Federatie van België

Op maandag 4 september 2017 nam de voorzitter van het EMB, dhr. Salah Echallaoui, deel aan de jaarlijkse receptie voor het Offerfeest die werd georganiseerd door de Islamitische Federatie van België....

Het artikel lezen

Het EMB wenst u een uitstekend “Aïd el-Adha”

De Moslims van de hele wereld vieren vandaag, vrijdag 1 september 2017, “Aïd el-Adha” (Offerfeest), ook “Aïd El Kébir” (Groot Feest) genoemd, wegens de gewichtigheid van deze gebeurtenis in de Islam....

Het artikel lezen

Bericht - Maatregelen met betrekking tot het Offerfeest in de drie gewesten

  U vindt praktische informatie per regio

Het artikel lezen

Het EMB reageert op de onthullingen met betrekking tot een imam die betrokken was bij de aanslagen in Barcelona

Na de recente tragische gebeurtenissen in Spanje, die wij betreuren en veroordelen, bleek dat er een imam bij betrokken was die kort in België verbleven heeft.Als representatief orgaan van de...

Het artikel lezen

Het EMB kondigt de datum aan van het Offerfeest 2017

Na beraadslaging met de Raad der Theologen, brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimgemeenschap ter kennis dat het “Offerfeest” (“Aïd El Adha”) dit jaar plaats zal vinden...

Het artikel lezen

Het EMB kondigt de datum aan van het Offerfeest 2017

Na beraadslaging met de Raad der Theologen, brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimgemeenschap ter kennis dat het “Offerfeest” (“Aïd El Adha”) dit jaar plaats zal vinden...

Het artikel lezen

Het EMB veroordeelt de aanslag op Barcelona

 Het Executief van de Moslims van België veroordeelt met klem de terroristische aanslag gepleegd in Barcelona, de mediterraanse stad die bekend staat voor haar interculturele...

Het artikel lezen

Wensen van de Voorzitter van het EMB aan Mgr. De Kesel

Monseigneur De Kesel,Waarde vriend,Sta mij toe om, in naam van de moslimgemeenschap van België, aan u en aan de ganse christelijke gemeenschap mijn beste wensen aan te bieden ter gelegenheid...

Het artikel lezen

Een delegatie erkende imams aan de Beurs voor de “moslimmars tegen terrorisme”

Op maandag 10 juli 2017 begaf een delegatie van erkende Belgische imams zich naar de Beurs van Brussel om er deel te nemen aan de “moslimmars tegen terrorisme” die halt hield in...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de ceremonie ter ere van de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement

De voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Salah Echallaoui, droeg bij tot de organisatie van een uitzonderlijke ceremonie op woensdag 28 juni 2017 in de Grote Synagoge van...

Het artikel lezen

Persbericht betreffende het einde van de vastenmaand Ramadan « °îdoe ‘l-fitr »

Het Executief van de Moslims van België heeft het genoegen de conclusies kenbaar te maken van de vergadering van de Raad der Theologen op zaterdag 24 juni 2017 betreffende het einde van de Ramadanmaand.

Het artikel lezen

Persbericht

Het EMB veroordeelt de aanslag tegen de gelovigen van de moskee van Finsbury Park (Londen)Brussel, 19 juni 2017,Opnieuw wordt Groot-Brittannië...

Het artikel lezen

Het EMB aanwezig op de iftar van de Bijeenkomst van Moslims van België

Ter gelegenheid van de iftar die georganiseerd wordt door de Bijeenkomst van Moslims van België op 10 juni 2017 in Brussel heeft de voorzitter van het Executief voor Moslims van België, dhr. Salah...

Het artikel lezen

Deelname van het EMB aan de iftar georganiseerd door de Ambassade van de Verenigde Staten in België

Op dinsdag 6 juni 2017 nam de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Salah Echallaoui, deel aan een traditionele Iftar (maaltijd na zonsondergang tijdens...

Het artikel lezen

Het EMB neemt deel aan een Iftar in het Joods museum van Brussel

Op vrijdag 2 juni nam dhr. Salah Echallaoui, voorzitter van het EMB, deel aan de afsluitende avond van het project “Joden en  moslims, gedeelde culturen”, op initiatief van het Joods museum van...

Het artikel lezen

Het EMB ondertekent charter voor interlevensbeschouwelijke dialoog

Op vrijdag 2 juni 2017 ondertekende de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, de heer Salah Echallaoui in Brussel samen met alle voorzitters van de erkende erediensten in België en de...

Het artikel lezen

Ramadan bericht

Het Executief van de Moslims van België (EMB), hoofd van de islamitische eredienst, heeft het genoegen aan te kondigen dat de vastenmaand Ramadan dit jaar op zaterdag 27 mei 2017 begint.Deze...

Het artikel lezen

Het EMB neemt deel aan de 77ste herdenking van de Slag bij Gembloux-Chastre

Op 14 mei 2017 nam de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Salah Echallaoui, deel aan de 77ste herdenking van de Slag bij Gembloux-Chastre op de nationale Franse...

Het artikel lezen

Persbericht

Ritueel slachten zonder verdoving: het EMB vraagt het advies van de Raad van StateOp 14 mei 2017 heeft dhr. Salah ECHALLAOUI, voorzitter van het Executief van de...

Het artikel lezen

Persmededeling

Het Executief van de Moslims van België veroordeelt de aanslagen in Egypte, Zweden, Rusland en Groot-Brittannië ...

Het artikel lezen

Woord van de Voorzitter

Dames en Heren,Beste vrienden,Het is mij een waar genoegen u welkom te heten op de nieuwe website van het Executief van de Moslims van België (EMB): dankzij het duidelijk moderne design oogt...

Het artikel lezen

Laatste nieuwsberichten

Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België

Pagina bekijken

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief