Even belangrijk zijn de momenten die we nemen

Rate this post

Vermijd het gebruik van alcohol, nicotine en andere misbruikmiddelen. In Italië behoort het aandeel van de inwoners dat middelen en/of alcohol misbruikt tot de hoogste in Europa. Op de middellange tot lange termijn leidt het gebruik van deze stoffen (waaronder alcohol) tot een verslechtering van het fysieke en mentale welzijn van de persoon, ongeacht de oorzaken die de persoon tot het misbruik hebben geleid – Startpagina. Vervolgens is het belangrijk om te proberen misbruikgewoonten te verminderen of te beëindigen, om zo het algemene welzijn te beschermen en te verbeteren.

Neem momenten voor jezelf

Het dagelijkse leven zorgt er doorgaans voor dat we het altijd druk hebben, tussen gevarieerd werk en huishoudelijke verplichtingen. Onze levens lijken steeds vaker op een geheel van verplichtingen, met een stipte groep zelfs van vrije tijd. In plaats daarvan is het nemen van ‘lege’ momenten, waarin we ons kunnen wijden aan de acties die ons op dat moment aanspreken, naast het kunnen ontspannen en ontspannen, noodzakelijk om voor een uitstekende mate van energie te zorgen en ongunstige emoties te verminderen. en het gevoel overweldigd te worden door het dagelijkse leven.

  • Mediteer/breng tijd door met jezelf. Even belangrijk zijn de momenten die we nemen om te mediteren of, normaal gesproken, tijd door te brengen met onszelf en onze gedachten.
  • Zelfs één à twee uur per week, waarin we ons proberen te concentreren op het ‘hier en nu’, hetzij door een echte meditatie, hetzij – bijvoorbeeld – door tijdens een wandeling door de natuur aandacht te besteden aan de omgeving die ons omringt, zijn noodzakelijk. momenten om ons te helpen zorgen of zorgen weg te nemen, naast het versterken van onze liefde.

Zorg voor een goede gezelligheid

De mens, zo stelde Aristoteles, is van nature een sociaal dier. Het wetenschappelijke bewijs van de afgelopen decennia heeft de waarheidsgetrouwheid van deze bewering aangetoond en aangetoond hoe een goede gezelligheid belangrijk is voor het fysieke en mentale welzijn van de menselijke soort. Als we het hebben over ‘goede gezelligheid’, hebben we het niet over grote teams van vrienden en kennissen die ijverig aanwezig moeten zijn, maar over de betekenis van het opbouwen van belangrijke sociale banden – zelfs met slechts drie tot vier individuen – waarmee we een diepgang kunnen opbouwen.  relatie, waar we mogen zijn wie we werkelijk zijn en op wie we kunnen leunen voor ondersteuning en luxe in nood, naast het doorbrengen van leuke momenten van recreatie.

Een engagement aangaan om deze belangrijke sociale relaties in de loop van de tijd op te bouwen en in stand te houden, is essentieel voor het behoud van het fysieke en psychologische welzijn op alle niveaus van ons leven.

Stimuleer je geest. Onze geest wil, net als al onze organen, dat vaste oefeningen in de loop van de tijd effectief en milieuvriendelijk blijven. Daarom is het passend om te proberen het in alle fasen van ons leven te stimuleren.

Neem momenten voor jezelf

Nieuwe begrippen leren, voortdurend oefeningen doen (zoals kruiswoordpuzzels of sudoku), deelnemen aan culturele evenementen (lessen, theater, concertevenementen, enzovoort) zijn enkele methoden om onze hersenen voortdurend te stimuleren. Contact met jonge mensen is ook een noodzakelijke stimulans om altijd energiek te blijven, zoals blijkt uit de constructieve ervaringen van ouderen die voor kleinkinderen of andere jongeren zorgen, bij wie cognitieve stoornissen later en trager lijken op te treden dan bij vrienden die dat niet doen. t zulke ervaringen.

  • Volg morele en ethische principes. Ons nuttig voelen en ‘vrede met onszelf hebben’ zijn nuttige ervaringen om ons psychisch welzijn te behouden. Daarom is het, ongeacht onze overtuigingen en onze specifieke moraal, naar elkaar luisteren en ons wijden aan die activiteiten die ons in staat stellen ons echt tevreden, nuttig en efficiënt te voelen voor ons en voor onze omgeving, een effectief middel om ons te helpen geestelijk gezond te blijven. wezen. Vrijwilligerswerk, verenigingen, inzet voor de niet-seculiere gemeenschap enzovoort zijn dus welkom.
  • Zorg voor je seksualiteit. De geslachtsdrift is een evolutionair zeer stevige drift bij alle soorten, inclusief de onze. Een lonend seksleven houdt dus vaak verband met een verbeterd psychologisch welzijn. Het aanpakken van de problemen die ons niet in staat stellen onze seksualiteit vreedzaam te beleven is vervolgens niet alleen noodzakelijk voor dit specifieke levensgebied, maar ook voor het uiteindelijke psychologische welzijn van het individu.

Bewustzijn van zichzelf en van anderen

Vaak gaan we er in ons dagelijks leven zonder enige overweging van uit dat ons idee van een bepaalde situatie identiek is aan dat van de andere mensen om ons heen. Iedereen ervaart totaal verschillende situaties op zijn eigen manier, waarbij hij deze voornamelijk filtert op basis van eerdere expertise, overtuigingen, vooroordelen, conditionering, stemming, enzovoort. Het in gedachten houden van dit concept is van cruciaal belang om de meeste misverstanden die in het dagelijks leven voorkomen, te voorkomen.

Als u probeert uzelf ‘in de schoenen van de ander te verplaatsen’ en zijn of haar standpunt te begrijpen, kan dit ons helpen conflicten of irritante omstandigheden te vermijden, en kan het ons ook helpen om ons beter bewust te worden van welke componenten onze perceptie van de situatie bepalen. Dit verhoogde bewustzijn kan ons helpen ons psychologisch welzijn te verbeteren.

Leave a Comment