Nee tegen roken en alcohol

Rate this post

De schadelijke gevolgen van tabak en alcohol zijn algemeen bekend. Van cardiovasculaire problemen tot het gevaar van het ontwikkelen van de meeste vormen van kanker: er zijn veel redenen om te stoppen met roken en het is zeker niet te laat om aan een nieuwe levensstijl te beginnen. Op dezelfde manier brengt overdrijven met alcohol iemands welzijn in gevaar, naast het vergroten van het risico op onvoorzichtig gedrag. Een bezoek aan uw arts is altijd een nuttige eerste stap.

Blijf in contact met de natuur In het hectische stadsleven wordt gemakkelijk vergeten hoe essentieel contact met de natuur is, wat ontspant en de innerlijke rust bevordert – Startpagina. Zelfs een wandeling van slechts twintig minuten in een park zal de prestaties van onze hersenen helpen verbeteren en vervolgens de flexibiliteit om op te letten, ook als gevolg van de afname van de nervositeit.

Waarom is geestelijke gezondheid belangrijk?

Zorg voor je geest Het probleem van de eeuw is het zoeken naar de beste balans tussen werk, gezin en persoonlijke verplichtingen. Alleen op deze manier kunnen we stress verminderen om bovendien vanuit psychologisch oogpunt gezond te blijven. Naast de energie die we aan het werk besteden, mogen we niet nalaten een beetje ontspanning te genieten: hobby’s en bezigheden te domesticeren en tijd door te brengen met de mensen die ons een goed gevoel geven.

Onderzoek regelmatig uw welzijn. Periodieke controles bij uw arts en jaarlijkse bloedonderzoeken maken deel uit van de controle die iedereen zou moeten uitvoeren om hun welzijn en dierbare bondgenoten te observeren bij het voorkomen van zelfs ernstige kwalen.

Geestelijke gezondheid: waarom het belangrijk is en wat u kunt doen om te voorkomen dat u het verwaarloost

  • Mentale gezondheid
  • Psychologie
  • Julia Bertelli
  • Geestelijke gezondheid: waarom het nodig is en wat u moet doen om te voorkomen dat u het verwaarloost
  • INHOUDSOPGAVE

Risicofactoren voor een slechte psychische gezondheid. Tekenen waar u op moet letten
Voordelen van een goed psychologisch welzijn. Wat moeten we doen Waarom is geestelijke gezondheid belangrijk? Geestelijke gezondheid is een integraal onderdeel van welzijn en welzijn, waarbij we uitzoeken hoe we psychologisch, emotioneel en sociaal verwachten, werkelijk voelen en handelen.

Het is een facet dat meestal over het hoofd wordt gezien, maar het kan in feite een diepgaande impact hebben op alle gebieden van ons leven: geestelijke gezondheid heeft invloed op de manier waarop we met stress omgaan, onze talenten realiseren, met anderen omgaan en beslissingen nemen. voor persoonlijke groei.

Gezien de positie die psychologische gezondheid vervult, kan het van groot belang zijn om het psychologische welzijn te verdedigen en te verbeteren door het gebruik van toepasselijke maatregelen. Omdat totaal verschillende omstandigheden een gevolg kunnen hebben voor uw psychisch welzijn, zullen we de risicofactoren en tekenen die op angst kunnen wijzen onder de aandacht brengen, om nog maar te zwijgen van alle voordelen van het op zijn best ervaren ervan.

Herinneren! Mentaal welzijn ondersteunt onze individuele en collectieve vaardigheden om keuzes te maken, relaties op te bouwen en de wereld waarin we leven vorm te geven.

Risicofactoren voor een slecht geestelijk welzijn

Mentaal welzijn wordt beschreven als een toestand van welzijn waarin een persoon in staat is om te gaan met de normale stress van het leven. Met deze status kunt u productief werken en een aanzienlijke bijdrage leveren aan uw buurt. Er zijn echter een aantal omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om met bepaalde aanpassingen of “onvoorziene omstandigheden” om te gaan.

Nee tegen roken en alcohol

U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een moeilijke situatie, vergelijkbaar met het omgaan met een aanhoudende ziekte, het zorgen voor een ziek familielid of het omgaan met geldproblemen. De stand van zaken kan iemands beheersvermogen aantasten en overweldigen, met als gevolg een slechter geestelijk welzijn.

Wat heeft een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid?

De onderstaande factoren kunnen een effect hebben op het geestelijk welzijn en kunnen het risico op het ontwikkelen van psychische problemen vergroten: Omgeving: Een robuuste bijdrage aan het geestelijk welzijn wordt geleverd door de gebruikelijke omgeving waarin een individu is blootgesteld. Ongunstige omgevingsomstandigheden kunnen negatieve gevolgen hebben voor het psychologisch welzijn.

  • Klimaatomstandigheden kunnen bijvoorbeeld een stijging van het aantal zelfmoordgevallen beïnvloeden; Op dezelfde manier kan ervaring uit de eerste hand met pure rampen de mogelijkheden om PTSS te creëren vergroten. In sommige gevallen kan luchtvervuiling een tegengesteld effect hebben op melancholische symptomen. Omgekeerd kan leven in een optimistische sociale omgeving bescherming bieden tegen psychologische problemen.
  • Biologie: iemands biologische constructie (genen, neurotransmitters, enzovoort) kan de toestand van mentaal welzijn beïnvloeden. Er is bijvoorbeeld ontdekt dat een aantal psychische stoornissen voorkomen bij leden van hetzelfde huishouden. Deze omvatten situaties zoals autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, bipolaire stoornis, depressie en schizofrenie.
  • Levensstijl: Gedrag en gewoonten kunnen van invloed zijn op het psychologische welzijn. Roken, een ongereguleerd dieet, alcoholgebruik, middelengebruik en riskant seksueel gedrag kunnen psychologische schade veroorzaken en vatbaar maken voor problemen die met wanhoop gepaard gaan.
  • Trauma of misbruik uit de kindertijd: Wanneer een peuter lichamelijk geweld, aanranding, emotionele mishandeling of verwaarlozing ervaart tijdens het opstaan, kan dit mogelijk leiden tot ernstige psychologische en emotionele problemen. Misbruik verhoogt het risico op toenemende psychische problemen die verband houden met depressie, angst, PTSS of persoonlijkheidsproblemen.

Leave a Comment