Webradio
< Retour à la liste des actualités

18 mars 2020

Brüksel, 16 mart 2020

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Hamd Allah'a (c.c.), salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üzerine olsun.

Belçika Müslümanları Temsil Kurumu’na bağlı Alimler Konseyi, aşağıdaki hususlarda, müslüman toplumunu bilgilendirmeyi uygun görmektedir:

Son günlerde dünyada hızla yayılan  koronavirüs salgının oluşturduğu kritik durum sebebiyle Avrupa’da kara, deniz ve hava ulaşımında ciddi problemlerle karşı karşıyayız.

Böyle bir ortamda, insanlar ne yapacaklarını bilememekte, geçmişte yaşandıǧı gibi, bir vefat olayı olduǧunda cenazelerinin ülkelerine nakli konusunda endişelenmekte ve dini açıdan (cenazelerin Belçika'da defnedilmesi hususunda) bir takım haklı sorular sormaktadırlar. Buna göre, müslümanların cenazelerini Belçika'daki mezarlıklarda özellikle müslümanlara tahsis edilen parsellere defnedilmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Unutulmamalıdır ki insanı yücelten, defnedildiǧi mezarın bulunduǧu toprak deǧil yaptıǧı salih amellerdir. Diǧer taraftan, ölen kişinin daha önceden yapılan vasiyetine binaen,  ilgili ülke kanunlarının müsade ettiǧi ölçüde cenazenin istenilen yere nakledilmesi tamamen meşrudur.

Koronavirüs salgını sonucu vefat edenlerin yıkanmaları ve defin işlemleri salgın sebebiyle yapılamadıǧından dolayı mevtaya teyemmüm yaptırılmalı ve elbiseleri çıkarılmadan bir kefene sarılmalı, cenaze namazı kılındıktan sonra da defnedilmelidir.

Bilindiǧi gibi cenaze namazı toplu olarak yerine getirilen bir namaz (dua)  olmakla beraber bir kişinin bu görevi yerine getirmesi de pekala mümkündür. Ölüm haberini duyan bütün müslümanlar vefat eden için Allah'tan (c.c.) rahmet ve maǧfiret dilerler.

Son olarak, Allah'ın (c.c.) tüm insanlıǧa saǧlık ve huzur vermesini, her türlü kötülüklerden ve her çeşit salgın ve hastalıklardan korumasını ve dünyanın neresinde olursa olsun (koronavirüs) sebebiyle rahatsız olan tüm hastalara da acil şifalar vermesini temenni ederim.

Belçika Muslümanları Temsil Kurumu’na baǧlı

Alimler Konseyi adına

Taher TUJGANI
Başkan

Restez informé, inscrivez-vous à notre newsletter