Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Het charter bedienaar van de islamitische eredienst, opgesteld in 2009 door het Executief van de Moslims van België, in samenwerking met de Raad der Theologen, vormt de juridische basis voor de functie van imam.

Het bepaalt de relaties tussen de actoren die te maken hebben met de bedienaar van de islamitische eredienst; de rechten en plichten van de bedienaar van de eredienst; de aanstellingsprocedure en de disciplinaire procedure bij niet-naleving van het charter.

Dit charter moet ondertekend worden door elke imam die officieel aangesteld wordt door het Executief van de Moslims van België bij de FOD Justitie, zodra hij zijn functie opneemt. Het wordt ook getekend door de verantwoordelijken van het comité van de erkende islamitische gemeenschap die de aanstelling van deze imam vragen.

Elke inbreuk op dit charter kan leiden tot sancties die kunnen gaan tot de afzetting van de betrokken imam.

Het charter van de bedienaar van de islamitische eredienst (imam) is HIER te raadplegen.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief