Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
De dienst Onderwijs van het Executief van de Moslims van België volgt de dossiers op van de islamleerkrachten.

HISTORIEK

Als gevolg van deze erkenning hebben de ministers van Onderwijs destijds een circulaire verstuurd naar de directies van de schoolinstellingen, waarin ze werden verzocht om lessen islam te organiseren vanaf het schooljaar 1975-1976.

Van 1975 tot 1989 was het Islamitisch en Cultureel Centrum verantwoordelijk voor de aanstelling van de islamleerkrachten. Dit prerogatief werd in 1990 overgedragen aan de “Voorlopige Raad der Wijzen voor de organisatie van de islamitische eredienst in België”. Een voorlopige Executieve, opgericht in 1993, nam vervolgens de prerogatieven van de Voorlopige Raad der Wijzen over.
Vanaf 1998 staat het Executief van de Moslims van België (EMB) in voor de benoeming en aanstelling van islamleerkrachten via zijn dienst "Onderwijs".
In 2001 werd het “Mozaïekdecreet” goedgekeurd dat het mogelijk maakte om de islamleerkrachten nu ook vast te benoemen. Het eerste leerplan voor lager en secundair islamonderwijs rolde van de pers en de eerste islamleerkrachten van de Erasmushogeschool studeerden af.
Vanaf 2005 werden 3 inspecteurs-adviseurs islamitische godsdienst aangesteld.
Vanaf 2008 is de vzw “Centrum Islamonderwijs Vlaanderen” door de Vlaamse overheid erkend als instantie voor het islamonderwijs.

Bekijk de informatiebrochure

Executief van de Moslims van België
Dienst Onderwijs
E-mail:

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief