Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Iedere kandidaat voor de functie van bezoldigde islamconsulent moet verplicht aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de Belgische nationaliteit hebben of van één van de landen van de Europese  Unie, of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning in België sinds meer dan vijf jaar na elkaar,
 • minimaal houder zijn van een bachelordiploma,
 • over voldoende religieuze kennis beschikken,
 • over een diploma/bewijs van taalkennis beschikken (in het opzicht voldoende de taal machtig te zijn van het Gewest waar hij/zij de functie wil uitoefenen)
 • geen strafblad hebben,
 • slagen in de schriftelijke en mondelinge examens die het EMB en de Raad der Theologen organiseren,
 • slagen in het medisch geschiktheidsonderzoek dat de strafinrichting uitvoert,
 • er zich toe verbinden om deel te nemen aan de studiedagen, vergaderingen en opleidingen die het EMB organiseert of erkent als deel uitmakend van de opdracht van islamconsulent.

Het kandidatuurdossier dat ingediend wordt bij het EMB moet volgende stukken bevatten:

 • motivatiebrief + CV,
 • kopie van het diploma (minimum bachelor),
 • uittreksel uit het strafregister,
 • twee identiteitsfoto’s,
 • een kopie van de identiteitskaart.

De kandidaat voor de functie van vrijwillige islamconsulent moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de kandidaat voor de functie van bezoldigde islamconsulent, behalve dat het vereiste diplomaniveau minder hoog is (minimaal HSO) en het medisch geschiktheidsonderzoek niet vereist is.

Wel moet het kandidatuurdossier dezelfde stukken bevatten als voor een kandidatuur voor een bezoldigde functie en ook bij het EMB worden ingediend.

Na een sollicatiegesprek en rekruteringsexamen wordt de kandidaat islamconsulent in kwestie aan FODJustitie voorgedragen ter screening. Na een positief advies over de screening maw het krijgen van een NVO-attest, kan het EMB de kandidaat aanstellen en kan deze aan de slag in de gewenste penitentiaire inrichting.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief