Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

I. Voorstelling

De erkenning van een lokale islamitische gemeenschap door één van de drie Gewesten (Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk) kan leiden tot de bezoldiging van de imam(s) (naargelang het aantal gelovigen) door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

De dienst “Imams” van het Executief van de Moslims van België (EMB) neemt het sociaal secretariaat en het administratief beheer waar van de aangestelde bedienaar van de islamitische eredienst bij een erkende islamitische gemeenschap.

II. Rol volgens rang

De taken van elke bedienaar van de islamitische eredienst kunnen verschillen naargelang het aantal aangestelde imams in een erkende islamitische gemeenschap (I.G.). Wel hebben alle bedienaren van de islamitische eredienst volgende verplichte taken:

1) De imam eerste in rang staat hoofdzakelijk in voor de vijf dagelijkse gebeden (in geval van geen imam tweede in rang), de vrijdagpreek en het vrijdaggebed, minimaal twee bijkomende preken per week, naast de vrijdagse. Daarnaast moet hij drie andere specifieke gebeden leiden: het overlijdensgebed, het gebed van de twee jaarlijkse feesten (einde van de Ramadan en het Offerfeest: °îdoel - Fitr en °îdoel - Adhaa) en de aanvullende nachtelijke gebeden tijdens de Ramadan (Tarawih) (in geval van geen imam tweede in rang).

2) De imam tweede in rang heeft als taak de uitvoering van de vijf dagelijkse gebeden en de aanvullende nachtelijke gebeden tijdens de Ramadan (Tarawih).

3) De imam derde in rang doet de aankondiging van en de oproep tot het gebed (de vijf dagelijkse gebeden en de andere); staat de andere imam(s) bij voor de nodige inrichting en uitrusting van de eredienst; vult de behoeften van de lokale islamitische gemeenschap in (via het comité van de erkende islamitische gemeenschap) en ziet toe op het onderhoud en de netheid van de plaats van de eredienst en de handhaving van de orde en de discipline ter plaatse.

Bekijk de informatiebrochure

Executief van de Moslims van België
Dienst Imams
E-mail:

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief