Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

De islamitische eredienst is erkend door de Belgische Staat. Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen dus moskeeën erkennen – meer bepaald ‘lokale islamitische gemeenschappen’ – op voorstel van het Executief van de Moslims van België (EMB).

De voordelen voor de erkende islamitische gemeenschap

  • de provincies dragen financieel bij: ze zuiveren het exploitatietekort aan;
  • ze wordt een openbare instelling met rechten (fiscale voordelen) en plichten (voogdij, openbare aanbestedingen, …);
  • de islamitische gemeenschap kan gebruikmaken van een door FOD Justitie bezoldigde imam.

De dienst “Moskeeën” van het EMB staat als volgt in voor het administratief beheer van het erkenningsdossier:

  • voorbereiding van de erkenningsaanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest;
  • advisering en uitoefening van het boekhoudkundig toezicht op de budgetten en meerjarenplannen;
  • toezicht op het administratief beheer van de erkende lokale islamitische gemeenschappen, overeenkomstig de vigerende wetgeving.

 

Bekijk de informatiebrochure voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dienst Moskeeën​
Executief van de Moslims van België
E-mail: -

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief