Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

De 292 moskeeën aanwezig op het Belgisch grondgebied en meestal als vzw georganiseerd, duiden elk een afgevaardigde aan om zo de Algemene Raad van de Moslims van België (AR) samen te stellen.

De AR kiest in zijn schoot de 51 leden die zetelen van de Algemene Vergadering van de Moslims van België (AV). Aan deze leden worden 10 gecoöpteerde leden toegevoegd om een vrouwelijke aanwezigheid en bepaalde deskundigheid in de AV te waarborgen. De AV wordt geleid door het Bureau van de AV, bestaande uit de voorzitter en twee vice-voorzitters van de AV.

De AV heeft de taak om 17 leden van het Executief van de Moslims van België (EMB) aan te duiden.

Het EMB wordt geleid door een voorzitter en bestaat uit twee colleges, een Franstalig en een Nederlandstalig, voorgezeten door de twee vice-voorzitters van het EMB. 

Op vraag van het EMB geven de twee colleges advies over onderwerpen die onder de opdrachten van het EMB vallen.

Het Bureau van het EMB is samengesteld uit de voorzitter en de twee vice-voorzitters van het EMB. Dit Bureau kan, in samenspraak met het Bureau van de AV, commissies oprichten, die samengesteld zijn uit leden van het EMB en/of de AV om bepaalde materies of thema's te bestuderen.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief