Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Seminarie voor erkende imams en islamconsulenten, georganiseerd door het EMB, in samenwerking met de Raad der Theologen

Doorheen de verschillende beheersopdrachten van de temporaliën van de eredienst besteedt het Executief van de Moslims van België (EMB) bijzondere aandacht aan de invoering van preventieve acties tegen radicalisering en extremisme, door de ontwikkeling van een open, verdraagzame islam met respect voor de Belgische samenleving en het samenleven te bevorderen.

In die optiek hebben het Executief van de Moslims van België en zijn Raad der Theologen van november 2015 tot oktober 2016 een reeks maandelijkse lessen georganiseerd voor erkende imams en islamconsulenten. Deze lessen zijn bedoeld om de kennis van de imams en islamconsulenten te vervolmaken op het vlak van religieuze, sociologische en juridische aangelegenheden, en ze omvatten een maatschappelijk en een theologisch luik.

Lessenreeks 2015-2016

 • 18 november 2015 : De islam en sociale vrede.
  • Taher TUJGANI (Voorzitter van de Raad der Theologen) : De islam en sociale vrede
  • Brahim BOUHNA (Hoofd-islamconsulent) : De sociale en vredestichtende rol van de imams en de islamconsulenten

 

 • 16 décember 2015 : Het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat in België
  • Professor Louis-Léon CHRISTIANS (professor met een leerstoel Recht en Religie, UCL)

 

 • 13 januari 2016 : De radicalisering van de jongeren
  • Frédéric SOMVILLE (Coördinator van de Task Force Radicalisme) : Radicalisering en rekrutering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 • 17 februari 2016 : Preventie van radicalisering
  • Tussenkomst van preventiewerkers op het vlak van radicalisering in vijf Brusselse gemeenten

 

 • 16 maart 2016 : Het statuut van de bedienaars van de eredienst en seculiere afgevaardigden en de rol van de imam binnen de erkende islamitische gemeenschap
  • Jean-François HUSSON (Licentiaat en Master Economische en Sociale Wetenschappen (FUNDP), Doctorandus Politieke en Sociale Wetenschappen (Ulg)) : Het juridische statuut van de imams en de islamconsulenten
  • Beniamino RENZETTI (Expert verbonden aan het EMB) : De rol van de imam in het erkende islamitische comité

 

 • 13 april 2016 : Deconstructie van de terroristische polarisatiestrategie met het oog op het vreedzaam samenwonen van de volkeren en individuen
  • Ali OUAHRANI (Doctor Godsdienstwetenschappen)

 

 • 18 mei 2016 : Bewustmaking rond gewelddadige radicalisering: waarover gaat het, hoe reageren en in welke context?
  • Spreekster uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 • 01 juni 2016 : Deconstructie van het radicale religieuze discours en het gevaar van sociale netwerken voor de verspreiding ervan
  • Imam Mohamad Bashar Arafat (Voorzitter van de Islamic Affairs Council of Maryland)

 

 • 21 september 2016 : België, staat en religies
  • Jean-François HUSSON (Licentiaat en Master Economische en Sociale Wetenschappen (FUNDP), Doctorandus Politieke en Sociale Wetenschappen (Ulg)) 
  • Deel 1 : De verschillende machten in België: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht
  • Deel 2 : Religies en staat: grenzen van de onafhankelijkheid

 

 • 05 oktober 2016 : Communicatie-instrumenten voor imams en islamconsulenten
  • M’hammed EL-MOUDNI (communicatiespecialist, coach en consulent, facilitator kinesiologie) : « Re.Co.Re »: respect, consideratie en erkenning

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief