Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 februari 2022

Persbericht

Op vrijdag 11 februari 2022 is het Overlegcomité bijeengekomen vooral om te anticiperen op de wijziging in de coronabarometer van code rood naar code oranje. Dit betekent een versoepeling van bepaalde maatregelen (horeca, telewerk, enz.).

Wat de erediensten betreft zal het dragen van een mondmasker in moskeeën pas verplicht worden vanaf de leeftijd van 12 jaar (tot dusver was dat 6 jaar). Deze nieuwe maatregelen zullen in werking treden op zaterdag 19 februari 2022. De andere regels die sinds 3 december 2021 van kracht zijn, blijven van toepassing.

Voor meer informatie over de huidige regels, klik op DEZE LINK

Het EMB dankt de gehele moslimbevolking voor de inspanningen van de afgelopen twee jaar en verzoekt hen alle besluiten van de autoriteiten nauwgezet te blijven naleven om de volksgezondheid te beschermen.

Namens het Bureau van het Executief van Moslims van België
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief