Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

28 januari 2022

Persbericht

Het Executief van de Moslims van België heeft de eer mee te delen dat een project van vernieuwing op vrijdag 28 januari unaniem werd goedgekeurd tijdens een stemming van de Raadgevend Commissie voor de Vernieuwing van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België. 

Sinds haar oprichting in juni 2021 heeft de Vernieuwingscommissie een breed overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in België en heeft zij verschillende experts en academici (moslims en niet-moslims) en persoonlijkheden uit de Belgische verenigingswereld kunnen raadplegen.

Dit project, dat gebaseerd is op de aanbevelingen van het interne evaluatieverslag dat het EMB in juni 2020 heeft opgesteld, staat synoniem voor een hernieuwing van de instanties van de islamitische eredienst in ons land en is dus de synthese van alle overleg en raadplegingen. Het is de bedoeling dat het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst meer autonomie en stabiliteit krijgt en op een meer efficiënte manier zijn prerogatieven kan verwezenlijken. 

Er is een Organisatiecomité opgericht dat in de komende dagen alle moskeeën in België op de hoogte zal brengen van de details van het vernieuwingsproject en dat zo spoedig mogelijk, in de mate dat de geldende gezondheidsbeperkingen in ons land het toelaten, de verkiezing van de toekomstige leden van de instanties van de islamitische eredienst zal organiseren.

Daarnaast zal het EMB het vernieuwingsproject binnenkort in zijn geheel, ter informatie, aan de minister van Justitie overhandigen.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die, ondanks de gezondheidscrisis en de vele moeilijkheden, onvermoeibaar op vrijwillige basis heeft gewerkt en actief heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van dit door onze gemeenschap gesteunde project.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit project oplossingen zal bieden voor de verwachtingen van onze gemeenschap in al haar verscheidenheid, terwijl de grote verwezenlijkingen en projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd, behouden blijven.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief