Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

07 oktober 2021

Persbericht – 7 oktober 2021

Het EMB ontkent elke beschuldiging van “gesjoemel” en verzekert dat het in alle rust werkt aan zijn vernieuwing

Het Executief van de Moslims van België herinnert eraan dat hij zijn budget steeds op een wettelijke en verantwoorde wijze heeft beheerd. Bovendien worden onze rekeningen, zoals de minister van Justitie heeft aangegeven, jaarlijks gecontroleerd door verschillende officiële instanties: een erkende bedrijfsrevisor, de FOD Justitie, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof.

Wij veroordelen dan ook de beschuldigingen van “gesjoemel” in verband met het gebruik van onze begroting, terwijl het beheer van onze rekeningen nooit buiten de controle van de voornoemde autoriteiten om, en op volkomen transparante en professionele wijze heeft plaatsgevonden.

Voorts worden de werkzaamheden voor de vernieuwing van de structuren van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België (ROIEB), die in maart 2020 van start gingen met ons evaluatieverslag en de door ons gevoerde raadplegingen, door onze interne structuren in volledige autonomie voortgezet en vorderen zij goed.

Wij hopen dat de overlegcommissie die belast is met de werkzaamheden voor de vernieuwing van onze structuren, haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk zal kunnen afronden.

Tenslotte werkt deze commissie ook aan de voorbereiding en uitvoering van een formule die onze eredienst de mogelijkheid moet bieden zichzelf te financieren via bijdrage door onze gemeenschap.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief