Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

09 april 2023

Ter gelegenheid van Pasen brengt het Executief van Moslims van België (EMB) zijn beste wensen over aan alle burgers van het christelijk geloof in ons land.

Moge deze tijd van vernieuwing voor iedereen een gelegenheid zijn om innerlijke rust te vinden, na te denken over onze relaties met anderen en samen te werken aan een vreedzamere en harmonieuzere wereld.

Moge dit feest u sereniteit, vrede en kracht brengen om uw plannen en dromen na te streven !

Het is ook opmerkelijk dat Pasen, Pesach en Ramadan dit jaar samenvallen. Dit samenvallen van data symboliseert de eenheid en broederschap tussen verschillende culturen en religies en versterkt ons wederzijds begrip en respect voor de overtuigingen en tradities van anderen.

Wij hopen dat deze periode van viering gevuld zal zijn met zegeningen, en dat vrede en vreugde het zullen winnen van haat en chaos.

Wij wensen u allen prettige feestdagen en mooie tijden met familie en vrienden.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief