Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

05 maart 2022

Nu de sanitaire toestand dat toestaat is de verkiezingsprocedure in het kader van de vernieuwingsoperatie van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België van start kunnen gaan. Wij hopen dat deze vernieuwing in een serene sfeer kan worden verdergezet.

Wij hopen daarom dat geen verdere polariserende en destabiliserende initiatieven meer worden genomen vanuit politieke hoek.

Zoals elke erkende eredienst in België, hebben ook de Islam en haar vertegenwoordigend orgaan, het Executief van de Moslims van België, recht op de handhaving van de scheiding van kerk en Staat.

Dit recht is in België grondwettelijk verankerd en moet worden gegarandeerd, ongeacht de politieke waan van de dag.

Het Executief van de Moslims van België heeft alle moskeeën opgeroepen tot participatie en hoopt dat aan deze oproep massaal gevolg wordt gegeven, in het belang van de Belgische islamitische gemeenschap.

Het scheppen van verdeeldheid is een aloud recept van wie wil heersen. Wij hopen dat iedereen, moslims en niet-moslims, er zich van bewust is dat verdeeldheid de maatschappelijke verbinding, die in deze tijden zo belangrijk is, niet ten goede komt.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet Üstün, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief