Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

28 juni 2022

De moslimbevolking van België viert hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 9 juli 2022 het Offerfeest ("Eid El Adha").

Daarom herinnert het Executief van de Moslims in België (EMB) de moslimburgers aan de geldende regels betreffende ritueel slachten in de 3 gewesten van ons land:

Sinds 2019 verplicht de geldende regelgeving bedwelming voor alle slachtingen.

De afgelopen weken hebben in het Brussels Parlement debatten plaatsgevonden. Ze hebben geleid tot het behoud van het ritueel slachten zonder bedwelming.

Het is in deze context dat de voorzitter van het EMB, net als de vertegenwoordigers van de Joodse eredienst, is uitgenodigd om het woord te voeren in de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement. Hij herinnerde aan het advies van de Raad der Theologen verbonden aan het EMB dat bedwelming niet kan worden toegepast in het kader van ritueel slachten. Hij wees erop dat een algemeen verbod op ritueel slachten zonder bedwelming problematisch zou zijn uit het oogpunt van de door de Grondwet van ons land gewaarborgde vrijheid van godsdienst.

Voor het Offerfeest in de drie regio's worden geen tijdelijke of erkende slachtplaatsen aan particulieren aangeboden.

Wij nodigen iedereen dan ook uit zich te wenden tot de slager van zijn/haar keuze om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor het Offerfeest 2022.

Het EMB wenst u alvast een heel fijn Aïd-feest.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief