Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

09 september 2022

Aan

Zijne Excellentie Martin SHEARMAN, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in België en
De heer Jack MCDONALD, Kapelaan-voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Kerk in België

Met diepe verslagenheid en groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hare Majesteit (HM) Koningin Elizabeth II op 8 september 2022.

In deze dagen van verdriet en rouw buigt het Executief van Moslims van België (EMB) voor het werk van Hare Majesteit, in het bijzonder voor de eerbiediging van de culturele en religieuze diversiteit binnen het Verenigd Koninkrijk, waar de moslims zich hebben kunnen herkennen en ten volle van de uitoefening van hun godsdienst hebben kunnen genieten, en dat als voorbeeld zou moeten dienen voor alle democratische staten in de wereld.

Het EMB brengt ook eerbetoon aan de uitzonderlijke lange levensduur van H.M. Koningin Elizabeth II, die de donkerste gebeurtenissen van de recente menselijke geschiedenis onder ogen heeft gezien en een referentiepunt in de wereld is geweest.

De geschiedenis zal zich deze uitzonderlijke Vorst herinneren, wiens charisma, plichtsbesef en opoffering voor haar land de afgelopen twee eeuwen hebben gekenmerkt.

Met de meeste hoogachting,

Broederlijke groeten,

Namens het Executief van de Moslims van België,
Mehmet Üstün, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief