Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

16 maart 2022

Dames en Heren verantwoordelijken van moskeeën,
Salam 'alaykoum,

Betreft: Verlenging van termijn voor moskeeën en kandidaten om documenten in te dienen in het kader van vernieuwing ROIEB

Wij hebben vernomen dat sommige moskeeën onze brief van 2 maart 2022 betreffende de vernieuwing van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België (ROIEB) helaas niet hebben ontvangen, sommige ontvingen het laattijdig. Als gevolg daarvan vroegen veel moskeeën meer tijd om zich voor te bereiden op het vernieuwingsproces.

Om zoveel moskeeën als mogelijk in ons land de kans te geven aan dit proces deel te nemen, heeft de Raadgevende Commissie voor de Vernieuwing van de Instelling besloten de termijn voor ontvangst van de dossiers en aanvragen van de moskeeën te verlengen tot en met vrijdag 1 april 2022 in plaats van 16 maart 2022. Ter herinnering, deze bestanden moeten per e-mail worden gestuurd naar .

Alle informatie en documenten in verband met de vernieuwing van het ROIEB zijn te vinden op de EMB-website: http://embnet.be (onder het tabblad "Vernieuwing 2022").

Aangezien de maand Ramadan dit jaar waarschijnlijk op 2 april 2022 begint, is het bovendien van belang dat de gemeenschap meer tijd heeft om de verkiezingen van haar toekomstige vertegenwoordigers voor te bereiden en zich tijdens deze gezegende maand kan wijden aan spiritualiteit en inkeer. Daarom zullen de verkiezingen van de 50 leden van de Algemene Vergadering (AV) van de moslims in België na Aïd Al Fitr worden georganiseerd, in het weekend van 7 en 8 mei 2022.

De eerste zitting van de verkozen AV staat gepland voor zondag 15 mei 2022 om 14.00 uur.

Wij danken u bij voorbaat voor uw belangstelling voor dit belangrijke proces van vernieuwing van de representatieve organen van de islamitische eredienst in België.

Met de meeste hoogachting.

Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief