Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

05 maart 2022

Dames en Heren verantwoordelijken van moskeeën,
Salam ‘alaykoum,

Belangrijke informatie :

Zoals u weet heeft de Minister van Justitie op 18 februari 2022 via de pers verklaard dat hij de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB) wil intrekken. Het EMB reageerde diezelfde dag met een persbericht (zie Bijlage 7).

Ter herinnering, het is aan de erediensten om zich te organiseren en hun vernieuwing op te zetten in volledige onafhankelijkheid en autonomie, los van politieke en media-inmenging. Daarom zet de moslimgemeenschap van België het vernieuwingsproces van haar organen volgens plan voort.

Wij wilden de vernieuwing sneller organiseren, maar de gezondheidsomstandigheden lieten ons niet toe dit op kortere termijn te doen.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) richt zich tot u in het kader van het vernieuwingsproces van de organen van het ROIEB op basis van een nieuw project gedragen door de moslimgemeenschap van België, vertegenwoordigd in de uitgebreide vernieuwingscommissie genaamd de " Raadgevende Commissie voor de Vernieuwing van de Instelling".

Volgens dit project zal het ROIEB worden samengesteld uit moskeeën die zijn gegroepeerd per provincie, regio en entiteit. In totaal zullen 25 moskeegroepen de 50 leden van de AV kiezen uit de kandidaten die voldoen aan de objectieve criteria die door de uitgebreide overlegcommissie zijn vastgesteld; de leden van de AV zullen uiteindelijk de leden van het Executief van de Moslims van België benoemen.

Om deze 50 AV-leden te kiezen, zal elke moskee recht hebben op 1, 2 of 3 "stemgerechtigde vertegenwoordigers", afhankelijk van het aantal gelovigen, in verkiezingen die binnen elke groepering van moskeeën worden georganiseerd (zie Bijlage 1).

Gezien de gezondheidssituatie en om elk gevaar te vermijden, wordt moskeeën die recht hebben op meer dan één "stemgerechtigde vertegenwoordiger" sterk aangeraden slechts één persoon te kiezen uit de 2 of 3 "stemgerechtigde vertegenwoordigers". De aldus aangewezen persoon zal op de dag van de verkiezing alleen zijn, met de volmacht(en) van de andere "stemgerechtigde vertegenwoordigers" (zie Bijlage 6).

Om ervoor te zorgen dat uw moskee kan deelnemen aan dit belangrijke vertegenwoordigingsproces, is het bovendien van essentieel belang dat u uw aanvraag volledig invult, ondertekent, scant en per e-mail stuurt naar het volgende adres : .

Het dossier in kwestie moet de volgende elementen bevatten tegen uiterlijk 16/03/2022:

Belangrijk uitgangspunt voor de zelffinanciering van het ROIEB:

De zelffinanciering voor de werking van het ROIEB geeft haar meer autonomie en stabiliteit. Het beschermt ze ook tegen elke politieke inmenging, net zoals de andere erkende erediensten die niet worden gefinancierd voor de werking van hun representatieve organen. Deze instanties financieren zichzelf via hun gebedshuizen en giften van de gelovigen.

Daar de communicatie uitsluitend per e-mail zal verlopen, verzoeken wij u voorts met aandrang om het emailadres dat u op het charter vermeldt, zorgvuldig na te kijken: zorg ervoor dat het leesbaar en goed gespeld is.

Wij willen u reeds mededelen dat de verkiezingen gepland zijn op 26 en 27 maart 2022 voor alle moskeeën die aan het proces deelnemen. Op 24 maart ontvangen zij een email met de precieze datum en tijd van de verkiezingen voor de moskeegroepen.

De verkozen kandidaten zullen een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering, die gepland staat op 30 maart om 19u00 en waarop overgegaan zal worden tot het verkiezen van het Bureau van de AV en het Bureau van het EMB.

Tot slot, de documenten zoals het charter, het project, het volmachtformulier en de bijlagen die betrekking hebben op moskeeën (steunbrief voor de kandidaat, referentiebrief voor de kandidaat, verklarende poster, enz. ) die per post zijn verzonden, kunt u ook onderaan deze pagina downloaden.

Alleen moskeeën die deel uitmaken van het vernieuwingsproject van de ROIEB door het ondertekenen van het charter en het leveren van een financiële bijdrage, hebben het recht de steunbetuiging voor een kandidaat te overhandigen (zie Bijlage 1).

Wij danken u voor uw aandacht voor deze brief en groeten u,

Met de meeste hoogachting,

Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter van het EMB

De Raadgevende Commissie voor de Vernieuwing van de Instelling is samengesteld uit de voorzitter van AV, het Bureau van EMB en van vertegenwoordigers van de islamitische instellingen van België.

BIJLAGEN
 1. Samenvatting van het vernieuwingsproces van het ROIE
 2. Persbericht: EMB gaat verder met het vernieuwingsproces 
 1. Charter
 2. Volmacht verkiezingen
 1. Verklaring op eer
 2. Verklaring van eer (diploma-ervaring)
 3. Privacyverklaring
 4. Attest van steun aan een kandidaat
 5. Bewijs van beroepservaring
 6. Kopie (recto/verso) van de identiteitskaart van de kandidaat
 7. Kopie van diploma (secundair - hoger onderwijs)

 

Deze documenten zijn per post naar de moskeeën gestuurd
Het EMB vraagt alle moskee-vzw's die deze documenten niet per post hebben ontvangen om ze op onze site te downloaden zodoende deel te nemen aan het vernieuwingsproces

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief