Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 juni 2023

In een brief van zondag 11 juni 2023 heeft de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, de vertegenwoordigers van het Executief van de Moslims van België (EMB) officieel laten weten dat hij binnenkort een nieuw opgerichte VZW, de Moslimraad van België, zal erkennen als de representatieve instelling van de islamitische eredienst.

Dat heeft hij nu gedaan. Vandaag publiceert de minister in het Belgisch Staatsblad zijn Koninklijk Besluit van 12 juni "tot erkenning van een (nieuw) voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België” en "tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België".

De minister eindigt zo alle samenwerking met het Bureau van het Executief van de Moslims van België.

De statuten van deze nieuwe VZW werden amper op 9 juni geregistreerd in het Belgisch Staatsblad. De snelle opvolging van deze datums zou elke waarnemer moeten interpelleren.

Tot nu was deze "Moslimraad van België" volledig onbekend bij de moslimgemeenschap in België. In feite vertegenwoordigt die VZW niemand anders dan haar vier oprichters.

Dit initiatief lijkt te zijn gestuurd door de minister van Justitie, die zich op een onaanvaardbare manier inmengt in het beheer van een van de belangrijkste religieuze erediensten in België. Dit onoverlegd initiatief van de minister getuigt van een uitgesproken autoritaire houding en minachting voor de moslimgelovigen in België.

Het is des te betreurenswaardiger omdat de "Uitgebreide Vernieuwingscommissie" van het EMB transparante verkiezingen organiseert op 16 september. Op deze datum zullen de ongeveer 350 moskeeën in ons land hun vertegenwoordigers kiezen bij het Executief van de Moslims van België. Ter herinnering, de uitgebreide vernieuwingscommissie bestaat uit afgevaardigden die de overgrote meerderheid van de moskeeën in België vertegenwoordigen, en uit deskundigen die door onze gemeenschap erkend zijn. Ze zijn dus legitiem en representatief. Deze commissie is altijd blijven communiceren met de FOD Justitie, via de wettelijke en legitieme gesprekspartner die het EMB is, en heeft in haar vernieuwingsproject alle verzoeken van de minister opgenomen, waaronder garanties voor een grotere aanwezigheid van vrouwen, experts en minderheden, en de afschaffing van de verplichte lidmaatschapsbijdrage voor moskeeën.

De vier oprichters van de nieuwe VZW Moslimraad van België hadden aan deze verkiezingen kunnen deelnemen en zich aan de stemming van de moslimgemeenschap kunnen onderwerpen. In plaats daarvan kozen ze ervoor om zich te laten instrumentaliseren door de minister van Justitie, die als hoofddoel had het EMB af te zetten. Het is intussen duidelijk dat de minister in de moslimgemeenschap tweedracht wenst te zaaien.

Dit soort hardhandige aanpak door de minister van Justitie en zijn inmenging in het bestuur van een religie zijn een democratische Staat als België onwaardig.

Het EMB durft te hopen dat de regering in het algemeen, en de eerste minister in het bijzonder, de minister van Justitie tot de orde zullen roepen en dat deze zal ophouden zich te bemoeien met het beheer van de moslimreligie, in naam van de scheiding tussen godsdiensten en de Staat.

Het EMB zal dit Koninklijk Besluit aanvechten bij de bevoegde juridische instanties.

Brussel, 15 juni 2023,

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Perscontact: Mr Alexis DESWAEF, één van de advocaten van het EMB (0475575700 –  )

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief