Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

12 mei 2023

Persbericht

Vrijheid van godsdienst in gevaar: het functioneren van het Bureau van het EMB wordt ernstig geschaad door de minister van Justitie. Arbitraire inmenging in de organisatie van de islamitische eredienst moet stoppen: het EMB heeft geen andere keuze dan naar de rechter te stappen.

In september 2022 heeft de Minister bij Koninklijk Besluit unilateraal de erkenning van het Executief van de Moslims in België (EMB) ingetrokken omdat hij vond dat deze niet langer representatief was voor de moslimgemeenschappen. Hij vertrouwde het beheer van de lopende zaken toe aan het Bureau van het EMB. De verkiezingen waren echter gepland voor december 2022, maar vanwege deze beslissing konden ze niet worden georganiseerd.

In de tussentijd, en hoewel er nog steeds specifieke opdrachten aan dat Bureau worden toevertrouwd, krijgt het geen enkele subsidie, waardoor het niet in staat is om zijn taken uit te voeren, zelfs niet de lopende zaken zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 29.09.2022.

Op 2 maart laatstleden heeft het Bureau van het Executief van de Moslims van België de Minister een aanmaningsbrief gestuurd waarin het voorstelt om "een vergaderkalender op te stellen met het oog op het gezamenlijk uitwerken van een stappenplan dat moet leiden tot een effectieve vertegenwoordiging van de islamitische eredienst".

Terwijl deze brief onbeantwoord bleef, kregen de leden van het Bureau terloops te horen dat op 3 maart 2023 een bijeenkomst werd gehouden op initiatief van de Minister met als doel de vertegenwoordiging van de moslims in België te bespreken, in aanwezigheid van de verschillende in België vertegenwoordigde erediensten en de vrijzinnigheid maar zonder vertegenwoordigers uit te nodigen van de islamitische eredienst.

Het Bureau wordt dus uitgesloten van zijn eigen taken, hoewel de Raad van State in een arrest van 2 maart 2023 heeft bevestigd dat de organisatie van deze verkiezingen tot de organisatorische autonomie van de religieuze gemeenschappen behoort. Het Bureau heeft de Minister schriftelijk verzocht, via zijn advocaten, om voor deze vergadering te worden uitgenodigd - deze brief bleef onbeantwoord en de vergadering vond plaats op vrijdag 17 maart zonder de vertegenwoordiging van de islamitische eredienst. Dit zijn onaanvaardbare arbitraire inmengingen die in strijd zijn met het artikel 19 van de Grondwet dat de vrijheid van godsdienst waarborgt.

In een beknopte brief van 4 april veegt de Minister de verzoeken van het Bureau van het EMB, dat zijn eigen verkiezingen, om een effectieve vertegenwoordiging van de islamitische eredienst te garanderen, democratisch en autonoom zal organiseren in overeenstemming met de wetten en de Belgische grondwet, simpelweg van tafel.

Om de willekeurige inmenging van de Minister in de organisatie van de islamitische eredienst te stoppen, zien het bestuur van het EMB en de VZW College van het EMB zich genoodzaakt de zaak voor de rechter te brengen.

Namens het Bureau van het EMB
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief